Dilbilgisi soruları

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 12 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Dilbilgisi soruları ve cevapları

  1-Bir duyguyu,bir düşünceyi,bir dileği veya bir haberi tam olarak bildiren söz veya söz dizilerinin
  her birine ne denir?
  A)Cümle B)Ses C)Alfabe D)Kelime

  2-Bireyin,duygu,düşünce ve isteklerini karşısındakine sözlü olarak anlatmasına ne denir?
  A)Yazı B)Dil C)Konuşma D)Dil bilgisi

  3-Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?
  A)Gidiyor B)Otur C)Sil D)Yaprak

  4-Kaynaştırma harfi almayan kelime hangisidir?
  A)Pencereden B)İkişerden C)Yapısından D)Kapısından

  5-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar
  A)Ceviz B)Çelik C)Masal D)Kalem

  6-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte birinci sırada yer alır?
  A)Öte B)Örtü C)Özden D)Özel

  7-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte üçüncü sırada yer alır?
  A)Can B)Canlı C)Caz D)Cefa

  8-Kelime türetmeye veya kelimeleri görevlerini belirtmeye yarayan parçalara
  ne denir?
  A)Cümle B)Kök C)Ek D)Kelime

  9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
  A)Boyacı B)Çanta C)Kelebek D)Masa

  10-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalnız çoğul eki almıştır?
  A)Dallar B)Evleri C)Defterleri D)Kalemleri

  11-Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir?
  A)Susuz B)Kitaplıktan C)Badanacı D)Kayığı

  12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?
  A)Mehmet eve gitti. C)Bu defter benim değil.
  B)Kirli çamaşırları topla. D)Ağaçların arasında kayboldu.

  13-“Gül kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A)Bana bakarak güldü. C)Her söylenene gülünmez.
  B)Alay edercesine güldü. D)Bahçedeki gül kurumuş.

  14-“Aslan kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A)Tilki aslandan kurnazdır. C)Aslan yırtıcı bir hayvandır.
  B)Aslan gibi delikanlı. D)Hayvanat bahçesindeki aslan ölmüş.

  15.Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
  A) Anayasa B) Karaciğer C) Evimizde D)Yeryüzü

  16.Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
  A) Tuzluk B) Evi C) Karne D) Sevgi

  17. Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
  A) Sokaktan B) Bahçeye C) Sandalye D) Okulda
  18.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uygundur?
  A) Kamyonet B) Kitapta C) Çikolata D) Radyo

  19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?
  A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. C)Köyümüz yola çok uzak
  B)Oya kalemi yere düşürdü. D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.

  20.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?
  A) Çanta B) Suyu C) Masayı D) Tatlı

  Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
  A) Kalemler B) Başlık C) Çöpçüler D) Araba

  22.Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür adıdır?
  A) Bulut B) Ankara C) Karadeniz D) Güler

  23-Türkçede kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A-p,ç,t,k B-a,ı,o,u C-m,n,y,z D-b,c,d,g

  24-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A-Arkadaşlarım B-Okullar C-Görmedi D-Bahçesi

  25-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uygun değildir?
  A-Kedi B-Orman C-Odun D-Kambur

  26-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
  A-İri-büyük B-Güçlü-kuvvetli C-Ak-beyaz D-Şişman-zayıf

  27-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A-Dik B-Naz C-Yaz D-Yüz

  28-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?
  A-Hamur B-Hakem C-Hamsi D-Hamle

  29-Bu ev.......siz........başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?
  A-İ,-de B-i,-de
  C-den,-de D-de,-den

  30-Aşağıdaki kişi adlarından hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır?

  A-)Umay B-)Kahraman C-)İpek D-)Davut

  31-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması vardır?
  A-)aşağıdaki B-)saçlarını C-)yakalığını D-)öğrenciyi

  32-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kaynaştırma harfi alır?
  A-)arkadaş B-)bayrak C-)haber D-)Türkçe

  33-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
  A-)çizgisiz B-)sokakta C-)kırları D-)benim

  34-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A-)sevgisiz B-)köylüler C-)okuyorsun D-)evimizde

  35-Bacalar tüter evlerde
  Gönül ilkbaharı özler
  Rüya görür alevlerde
  Sobalara dalan gözler
  Dörtlükte kaç tane çoğul adı vardır?
  A-)3 B-)4 C-)5 D-)6

  36-Aşağıdaki isimlerden hangisi ismin “-dehalinde değildir?
  a)Kitapta b)Çilekte c)Sepette d)Lokanta

  37-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?
  a)Üç çocuk b) Yedişer elma c) Kuş yuvası d) Çürük diş

  38-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir?
  a)Mermer köşk b)Radyonun fişi c) Yün çorap d) Kırık tarak

  39-Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır?
  a)Araba tekerleği b) Soba boyası c) Masa örtüsü d)Öğretmenin not defteri

  40-Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır?
  a)Çöp sepeti b) Tahta kaşık c) Kapının kolu d)Çocuk maması
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 2 Ara 2013
Yükleniyor...