Dicle Üniversitesi

'Etüt Merkezi' forumunda DiScOvErEr tarafından 19 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Tarihçe

  18 Aralık 1966 tarihinde Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde öğretime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi ile 21.11.1973 tarihinde Diyarbakır'da kurulan Fen Bilimleri Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesinin oluşmasında temel teşkil etmiştir. Önceleri Diyarbakır Üniversitesi olarak faaliyet gösteren Üniversite bünyesinde 1976 yılında Diş Hekimliği Fakültesi, 1981 yılında da Şanlıurfa Ziraat Fakültesi kurularak hizmete girmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 20.7.1982 tarihinde çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi uyarınca Diyarbakır Üniversitesinin adı "Dicle Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararnameyle Hukuk Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığından devralınan Yüksekokullar Dicle Üniversitesine bağlanmıştır. Dicle Üniversitesi bünyesinde daha sonra 1988-1989 öğretim yılında Mardin Meslek Yüksekokulu, 1990-1991 öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 öğretim yılında da Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmete girmiştir. Hizmete giren bu birimlere ilave olarak Şırnak, Bismil, Batman ve Çermik'te birer Meslek Yüksekokulunun daha kurulması uygun görülmüştür.11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Şanlıurfa Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Harran Üniversitesine bağlanmış ve Üniversitemiz bünyesinde Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi adı altında üç yeni Fakültenin kurulması kararlaştırılmıştır. Sözkonusu Fakültelerle birlikte Bismil Meslek Yüksekokulu, Çermik Meslek Yüksekokulu ve Batman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 öğretim yılında, Şırnak Meslek Yüksekokulu ise 1995-1996 öğretim yılında hizmete girmiştir. Mevcut Fakülte ve Yüksekokullarımıza İlave olarak Ergani Ve Çüngüş'te birer meslek yüksekokulu, Diyarbakır Siirt ve Mardin'de birer Sağlık Yüksekokulunun öğretime açılması için başlatılan çalışmalar sonuçlanmış olup, 1997-98 öğretim yılında hizmete girmişlerdir. Ayrıca Üniversitemize bağlı olarak Batman'da Teknik Eğitim Fakültesi, Diyarbakır'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuş olup, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1998-1999 öğretim yılında hizmete girmiş, Batman Teknik Eğitim Fakültesi ise 1999-2000 öğretim yılında faaliyete girmesi kesinleşmiştir. Cizre ve Silopi'de de birer Meslek Yüksekokulunun faaliyete girmesi için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde bugün 11 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 3 Enstitü , 9 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Sağlık Meslek Lisesi ile 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer almaktadır.

  Yurt ve Barınma

  Üniversitede öğretim gören öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Devlet Yurtlarında düşük bir ücretle barınmaktadır. Ayrıca özel yurtlarda da kalabilmektedirler. Dicle Üniversitesi öğrencileri barınma konusunda hiçbir zorlukla karşılaşmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen bütün yurtlarda kapasitelerinin altında öğrenci barınmaktadır. Çermik, Bismil ve Şırnak'ta öğretime açılan Meslek Yüksek Okullarında öğretim gören öğrenciler üniversiteye ait birimlerde kalmaktadırlar.

  Kütüphane

  1985 yılında Tıp Fakültesi binasının içerisinde Kütüphane olarak kullanılmak üzere tahsis edilen bölümde Merkez Kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. Dört kattan oluşan 500 m genişliğinde olan kütüphanede; alt katta geçmiş yıllara ait süreli yayınlar, kitaplar ve nadir eserler, zemin katta okuma salonu, 1. katta; son iki yıla ait süreli yayınlar, danışma kaynakları, tezler, son yıllara ait Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin yararlandığı kitaplar ve teknik hizmetler bulunmaktadır. Bodrum katta ise kullanım dışı kalan eserler muhafaza edilmektedir. Kütüphanede 72.000 kitap, 6.000 ciltli süreli yayın, 1.350 tez, 3 çeşit CD veri tabanı ve Hukuk Fakültesi için mevzuat disketleri bulunmaktadır. 1999 yılında İnternet bağlantısı sağlanmış olup, İnternet aracılığıyla, TÜBİTAK tarafından Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine (ULAKBİM) kütüphaneden ulaşılabilmektedir. Kütüphanenin otomasyona geçilmesi projesi devam etmektedir.

  Teknoloji

  Dicle Üniversitesinde öğrencilere yaklaşık 150 bilgisayar ve 7 laboratuvar hizmet vermektedir. Ayrıca kampüsün merkezi noktasında yeni hizmete sokulmuş olan internet evinde; kitap-CD reyonu, cafe, sinema salonu'da yer almaktadır. İnternet evinde 15 bilgisayar bulunmaktadır.

  Beslenme

  Üniversite kampüsünde öğrenim gören öğrencilere iki katlı öğrenci kafeteryasında 4000 kişilik öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Taşrada bulunan Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak İlleri ile Diyarbakır'ın Çermik, Ergani ve Bismil ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere fakülte ve yüksek okulların tayin etmiş oldukları komisyonlar tarafından öğle yemekleri verilmekte, bazı yerlerde ise kahvaltı ve akşam yemekleri okul idaresi ve kredi ve Yurtlar kurumu ile birlikte verilmektedir. DÜKAV başkanlığınca her eğitim ve öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 2500 öğrenciye ücretsiz yemek verilmektedir.

  Sağlık

  SKS Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan sağlık biriminde 3 pratisyen doktor, 1 diş hekimi, 5 hemşire, 1 memur ve 2 geçici işçi olmak üzere 12 personele Üniversite öğrencilerine sağlık hizmeti verilmektedir. Sağlık birimine başvuran öğrencilerin ilk muayeneleri yapılmakta ve gerekli ilaçları verilmektedir. İleri tetkik gerektiren öğrenciler Üniversite hastanesine sevk edilmektedir. Üniversitenin tüm öğrencilerinin tedavi giderleri Öğrenci Sosyal Hizmetleri bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca Halk sağlığı Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı işbirliği ile Mediko sosyal merkezinde Üniversite Öğrencilerine yönelik "Üreme Sağlığı Projesi" başlatılmış ve öğrencilere üreme sağlığı, aile planlaması konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

  Kampus Hayatı

  Üniversite kampüsünde öğrencilerin okullardaki kantinlerden yararlandıkları gibi internet evi, halı saha tesisleri ve lokantalar da hizmet vermektedir. Öğrenciler açık ve kapalı spor tesislerinden (Spor Salonu, açık voleybol, basketbol futbol sahaları ve tenis kortu) faydalanmaktadırlar. Merkez kütüphanede öğrencilerin yararlandığı internete bağlı bilgisayarlar vardır. İnternet evin de de çok cüz-i fiyatlarla internet hizmetinden yararlanmaktadırlar.

  Ulaşım

  Üniversite kampüsü şehir merkezine yakındır. (Dağkapı 3 km, Ofis 2 km) Dolmuş, özel Halk Otobüsü hemen bütün yurtların önünden geçerek kampüse gelmektedir. Kampüs içinde saat başı fakülteler arası ring servisler vardır. Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu kampüs içerisinde ve fakültelere yürüme mesafesindedir.

  Burslar

  Üniversite Öğrencilerinden, ekonomik durumunun iyi olmadığını belgeleyenlere Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından karşılıksız burs verilmekte, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından da mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödenmek üzere katkı kredisi (Harç) ve öğrenim kredisi verilmektedir. Belediyeler, Ticaret ve sanayi odaları ile bazı dernek ve vakıflar (Sabancı Vakfı,Türk Eğitim Vakfı) tarafından da sınırlı sayıda olmak üzere öğrencilere burs verilebilmektedir.

  Kulüpler

  Fakülteler ve Bölümler

  Diş Hekimliği Fakültesi

  FenEdebiyat Fakültesi
  Arkeoloji (SÖZ)
  Biyoloji (SAY)
  Biyoloji (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari (SÖZ)
  Felsefe (EA)
  Fizik (SAY)
  Fizik (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Kimya (SAY)
  Kimya (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Matematik (SAY)
  Matematik (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Psikoloji (EA)
  Sosyoloji (EA)
  Tarih (SÖZ)
  Türk Dili ve Edebiyati (SÖZ)


  Hukuk Fakültesi

  Ilahiyat Fakültesi
  Ilahiyat (SÖZ)
  Ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr (SÖZ)


  MühendislikMimarlik Fakültesi
  ElektrikElektronik Mühendisliği(SAY)
  Inşaat Mühendisliği (SAY)
  Maden Mühendisliği (SAY)
  Makine Mühendisliği (SAY)
  Mimarlik (SAY)


  Tip Fakültesi

  Veteriner Fakültesi

  Ziraat Fakültesi
  Ziraat Mühendisliği (SAY)


  Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
  Almanca Öğretmenliği (DİL)
  Biyoloji Öğretmenliği (SAY)
  Coğrafya Öğretmenliği (SÖZ)
  Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY)
  Fizik Öğretmenliği (SAY)
  Fransızca Öğretmenliği (SAY)
  Ilköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY)
  Ilköğretim Matematik Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Ingilizce Öğretmenliği (DİL)
  Ingilizce Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (DİL)
  Kimya Öğretmenliği (SAY)
  Matematik Öğretmenliği (SAY)
  Sinif Öğretmenliği (EA)
  Sinif Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (EA)
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)
  Türk Dili ve Edebiyati Öğretmenliği (SÖZ)
  Türkçe Öğretmenliği (SÖZ)
  Türkçe Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SÖZ)


  Diyarbakir Atatürk Sağlik Yüksekokulu

  Batman Teknik Eğitim Fakültesi
  Elektrik Öğretmenliği (SAY)
  Elektrik Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Otomotiv Öğretmenliği (SAY)
  Otomotiv Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)


  Siirt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY)
  Ilköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY)
  Ilköğretim Matematik Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
  Sinif Öğretmenliği (EA)
  Sinif Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (EA)
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)


  Mardin Sağlik Yüksekokulu
  Hemşirelik (SAY)


  Siirt Sağlik Yüksekokulu
  Hemşirelik (SAY)
  Sağlik Memurluğu (SAY)
   


Similar Threads: Dicle Üniversitesi
Forum Başlık Tarih
Etüt Merkezi Diyarbakır Dicle Üniversitesi 15 Eylül 2008
Etüt Merkezi 2013 Ege Üniversitesi Taban Puanları 11 Mart 2013
Etüt Merkezi TOBB Üniversitesi'ne tıp fakültesi 11 Ocak 2012
Etüt Merkezi Türkiyenin En İyi İlk 10 Üniversitesi 5 Ocak 2012
Etüt Merkezi Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları 31 Temmuz 2011