Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Nedir?

'Türkçe Sözlük' forumunda HazaN tarafından 12 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Dezenfeksiyon ne demek
  Sterilizasyon Nedir?

  Sterilizasyon, tıbbi ve cerrahi araç gereçlerin kirlenmesi ile enfeksiyona sebep olabilecek mikroorganizmaların yok edilmesidir Sterilizasyon, tüm mik*roorganizmalar ile sporlu bakterilerin yok edilmesi için değişik metodlarla sağlanır Yüksek ısıda yeterli zaman tutmak suretiyle temin edildiği gibi, basınçlı buhar, şimik maddeler ve ışınlar da sterilizasyonda baş vurulan me-todlar arasında yer alır


  Sterilizasyon metodlarında tesirlilik ve çabukluk tercihte önemlidir Bunlar arasında, yüksek basınçlı buhar sistemi en tesirli, emin ve kısa zaman gerektiren bir metodtur Malzemenin özelliği ve enfeksiyon ajanının tipi göz önüne alınarak metod ve dezenfektanların kullanılmaları tercih edilmeli*dir

  Tıbbi ve cerrahi malzemeler, kaynar suda tam batık olduğu halde tutulursa, adi patojen bakterilerle sporsuz mikroorganizmalar kesinlikle öldürülür
  Özellikle cam malzemelerin terilizasyonunda kuru ısı 160 °C olmak şartı ile emin bir metodtur
  Sterilizasyon işlemine tabi tutulan malzemeler, steril penset veya onun yerini tutacak araçlarla tutulmalıdır Bu davranışın kazanılmış olması en*feksiyon ihtimalini yok eder