Devlet Memuru Yemin Belgesi Örneği

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 7 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Devlet Memuru Yemin Belgesi,
  Devlet Memuru Örnek Yemin Belgesi,


  Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi” ni imzalayarak göreve başlarlar.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
  YEMİN BELGESİ  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim  ……./……./2011  (İmza)  Adı Soyadı :  T.C.Kimlik No :  Çalıştığı Birim (Okul Adı) :  Kadro Ünvanı : ( ) Kadrolu öğretmen – ( ) Sözleşmeli Öğretmen  Doğum Yeri ve Yılı :
   


Similar Threads: Devlet Memuru
Forum Başlık Tarih
Etüt Merkezi Devlet Memuru Olabilme Şartları 7 Ağustos 2011
Etüt Merkezi Türklerin islamiyeti kabul edişlerinde ,islam devletlerine sınır komşusu olmalarının etkisi varmıdır 15 Mart 2015
Etüt Merkezi Atatürk'ün devlet adamlığı hayatı 10 Kasım 2014
Etüt Merkezi 1968'de milli piyangonun büyük ikramiyesini kazanan devlet adamı kimdir 14 Ocak 2013
Etüt Merkezi Türkiye'deki Devlet Üniversiteleri 4 Şubat 2012