Detoks Diyetinin Faydaları Yararları

'Sağlıklı Yaşam' forumunda Violet tarafından 13 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Detoks Diyetinin Faydaları Yararları,


  DETOKS YARARLARI


  Uzun zaman önce Oprah ve diğer ünlüler detoksifikasyon yararları överek, eski Yunanlılar ve Mısırlılar fiziksel zihinsel ve teşvik etmek için ünlü kabiliyetini sağlık . Detoxification, in its simplest form, is the removal of environmental and dietary toxins or those harmful substances that we either breathe in or eat. Detoksifikasyon, en basit formu, çevre ve diyet toksinleri ya biz ya da nefes veya yemek, bu zararlı maddelerin dışarı atılmasıdır. A detox diet aims to get rid of food-related toxins--like those found in alcohol, sugars and some fats--which have been linked to a whole gamut of problems: exhaustion, digestive ailments and depression. bitkinlik, sindirim hastalıkları ve depresyon: sorunların bir bütün gam bağlantılı olmuştur - alkol, şeker ve bazı yağlar bulunanlardan gibi - Bir detoks diyet gıda ile ilgili toksinlerden kurtulmak amaçlamaktadır. Several cultures have celebrated the detox diet over the centuries for the health benefits that emerge from simply reducing or eliminating harmful foods and introducing a toxin-fighting diet rich in fiber, fresh fruits and vegetables. Çeşitli kültürlerin zararlı ortadan kaldırarak sadece azaltılması veya ortaya çıkarlar için sağlık var yüzyıllardır kutlanan detoks boyunca diyet gıdalar ve sebze tanıtan bir toksin söndürme ve meyve diyet zengin lif, taze.

  Basics Temelleri
  1. Detox programs vary widely. Detoks programları büyük ölçüde değişmektedir. Some call for an individual to fast on only juices for days, if not weeks, whereas others may call for the elimination of some questionable foods, like meat and white bread. gün sadece meyve suları üzerinde hızlı bir birey için Bazı arama değilse hafta, diğer et ve beyaz ekmek gibi bazı şüpheli gıdalar, ortadan kaldırılması için çağrı olabilir oysa. Usually, a detox diet last for seven to 10 days, with the first days primarily reserved for the consumption of raw foods and vegetable and fruit juices, while the remaining days one adheres to a schedule of nutrient and fiber-rich foods, such as fresh vegetables, legumes and whole grains--cutting out the stuff that is not so good for you. Genellikle, ilk gün ile bir detoks diyet yedi ile 10 gün boyunca, başta besin ve lif açısından zengin bir besin planı gibi taze olarak kalan gün bir yapışır süre için, çiğ gıdalar, sebze ve meyve suyu tüketimi için ayrılan sebze, baklagiller ve tam tahıllar - senin için o kadar iyi değil şeyler kesmek. Whatever the plan may be, consult your doctor first because not all diets of this kind are created equal. Ne olursa olsun plan olabilir doktorunuz bu tür tüm diyetler eşit yaratıldığı çünkü ilk başvurun.
  Weight Loss Kilo Kaybı
  2. One of the most pleasant side effects of detox is a more trim physique. detoks en keyifli yan etkilerinden biri daha Döşeme vücut olduğunu. That's due to emphasis on healthy foods and the removal of bad influences in your diet, plus detox is about so much more than food. Sağlıklı gıdalar üzerinde durularak ve diyet kötü etkilerin kaldırılması nedeniyle's, artı detoks hakkında çok fazla yemek daha fazladır. Food isn't the only toxic element in one's life. Gıda kişinin hayatında sadece toksik element değildir. After all, stress is toxic, as well as smoking and pollutants in the air. Sonuçta, stres, sigara ve kirleticilerin havada yanı sıra, toksik değildir. The detox program focuses on the whole-body, encouraging a healthy lifestyle, so in addition exercise is a must. Detoks programı Ayrıca egzersiz şart yüzden de, sağlıklı bir yaşam tarzı teşvik, tüm vücut üzerinde duruluyor. The weight loss is attributed to the one undergoing detox using up more calories than she or he is taking in. Kilo kaybı o daha fazla kalori kadar kullanarak birini yaşıyor detoks atfedilen ya da o içeri alıyor
  Decreased Headaches Baş ağrısı azaldı
  3. Another pleasant result of detox is one may experience fewer or less severe headaches. detoks başka hoş sonucu biri daha az ya da daha az şiddetli baş ağrısı karşılaşabilirsiniz olduğunu. That's because those who are following a responsible detox plan have cut out alcohol and caffeine, which can trigger headaches, due in part to their ability to dehydrate. kim sorumlu bir detoks planı aşağıdaki olanlar kurutmak yeteneklerini kısmen baş ağrısı nedeniyle tetikleyebilir alkol ve kafein, kesip var olmasıdır.
  Complexion Cilt
  4. Detox is kind of like getting a good facial. Detoks tür alması gibi bir yüz iyi. Often people experience glowing, more luminous and clear skin while detoxing. detoxing ise genellikle daha parlak, daha aydınlık ve temiz cilt deneyim. This can be attributed to better hydration. Bu daha iyi hidrasyon bağlanabilir. Drinking lots of water is a core component of any detox program. bol su içmek herhangi bir detoks programının temel bir bileşenidir. In fact, it's suggested that those on such a program start their day with a warm glass of water and lemon, which will also help to aid in digestion. Aslında, böyle bir program üzerinde bu su ve limon, aynı zamanda sindirime yardımcı olması için yardımcı olacak bir sıcak cam ile güne başlamak o tavsiye edilir. They should continue to drink glasses of water throughout the day, as opposed to reaching for a dehydrating can of soda. Bir nem için soda olabilir ulaşan, gün boyunca su bardağı içmeye olarak karşı devam etmelidir.
  Mental Focus Zihinsel Focus
  5. Another benefit many have reported is an enhanced ability to concentrate, as well as enhanced creativity. Birçok bildirdin diğer yararı konsantre geliştirilmiş bir yetenek, hem de gelişmiş yaratıcılıktır. These feelings of mental well-being go back to the head-body connection. zihinsel Bu duygular iyi baş-beden bağlantısı dönmek olmak. As the body begins to feel lighter and better, the mind also becomes more active and healthier. vücut hafif ve daha iyi hissetmeye başlar gibi, zihin de daha aktif ve daha sağlıklı olur.
  Energy Enerji
  6. Drinks full of sugar give a short buzz, but detox provides the real thing. Içecekler şeker kısa bir vızıltı vermek dolu, ama detoks gerçek şey sağlar. It gives you lots of energy and stamina. Size enerji ve dayanıklılık birçok verir. It makes sense that one's energy would peak. Bu bir enerji zirve olacağını mantıklı. After all, those following the regimen are eating the right foods. Sonuçta, bu doğru besinleri yeme rejimi aşağıdaki. These are foods that can then be efficiently and effectively turned into energy. Bu daha sonra verimli olabilir etkin enerji dönüştü gıdalardır. In addition, a fitness regime also helps to increase endorphin levels and give one an overall take-on-the-world boost. Buna ek olarak, bir fitness rejim de endorfin seviyeleri artırmak ve birini vermek yardımcı genel bir take-of-the-dünya artırmak gör.
  Caveats Uyarılar
  7. Many people opt for detox as a last resort because they're often tired or sick. genellikle yorgun ya da hasta olduğunuz için Birçok kişi son çare olarak detoks tercih. If you find the program is making you feel more nauseous, fatigued or more prone to headaches, the program is probably too rigid and restrictive. Eğer programı daha fazla, aşırı yorgunluk ya da daha fazla baş ağrısı eğilimli Bulantınız yapıyor bulursanız, program muhtemelen çok katı ve kısıtlayıcıdır. Again, always consult your doctor beforehand. Yine, her zaman önceden doktorunuza danışın. Detox is about jump-starting one's healthy lifestyle. Detoks hakkında atlama kişinin sağlıklı bir yaşam başlıyor. One should not complete a detox program and jump right into their old habits again, as then all the benefits will be canceled out. Biri olarak sonra tüm yararlarını iptal edilecek, yeniden eski alışkanlıkları içine bir detoks programı ve atlamak doğru tamamlamak gerekir. The pounds and a general feeling of being unwell will return. Kilo ve varlık rahatsız genel bir duygu dönecektir.


  -----------------------------------------