Derneğin Feshi Davası Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Derneğin Feshi Davası Dilekçesi Örneği
  SATIŞA İZİN TALEBİNDE

  BULUNAN DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No

  Adres

  VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı - Avukat Adı ve Soyadı

  Adres

  DAVA KONUSU : Satışa izin verilmesi
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilin annesi S D 1340 (1924) doğumlu olup, eşinin vefatından sonra 1983 yılından beri oğlu olan müvekkil ile kalmaktadır Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgi ve bakıma muhtaçtır Bu nedenle de mahkemenize müvekkilim İ Dnin kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumuz davada Erzincan Sulh hukuk Mahkemesinin Esas 2007/ ve Karar 2007/ sayılı kararı ile müvekkil annesi S Da vasi olarak atanmıştır
  2- Kısıtlı S D, Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

  DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık vs her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : MK md 462/1 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil vasi İ Dnin annesi kısıtlı S Dnin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesini kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmesi için gerekli iznin verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim //

  Davacı Vekili

  Avukat Adı ve Soyadı

  İmza