denetçinin görevleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda By RiZeLi tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. bir denetçini kat maliki kanunları içerisinde görevleri nelerdir,

  Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

  Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

  Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

  Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

  Denetçi tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir.Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir

  Kat Mülkiyeti Hukuku çerçevesinde Denetçinin Görevleri:

  a.Yöneticinin görevdeki tutumunu denetlemek(kayıtlar uygun tutuluyor mu? İşletme Projesine uygun hareket ediliyor mu?

  b.Hesapları denetlemek

  c.Kat malikleri kuruluna denetleme raporu vermek
   


Similar Threads: denetçinin görevleri
Forum Başlık Tarih
Sorun Cevaplayalım resmi kurumlar ve görevleri nelerdir 28 Ocak 2013
Sorun Cevaplayalım çevresel sinir sisteminin görevleri nelerdir 10 Aralık 2012
Sorun Cevaplayalım Kalp'in Görevleri nelerdir 12 Kasım 2012
Sorun Cevaplayalım unesco nedir görevleri hakkında bilgi 27 Eylül 2012
Sorun Cevaplayalım UNESCO’nun görevleri nelerdir? Kısaca 28 Eylül 2012