demokrasi denince akla ne gelir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Meryem tarafından 9 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Demokrasi Denilince Aklımıza Ne Gelir

  Demokratik yönetimin yada demokrasinin tabiri yada tanımı net bir hüvviyete sahip değildir. Ancak demokratik yönetimin esaslarına ve içinde barındırması gerekenlere bakılacak olunursa tanımı ortaya çıkacaktır.

  Demokratik yönetim;

  Çoğunluğun yönetimi
  Azınlık haklarını güvenceye alan yönetim;
  Fakirin yönetimi;
  Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim;
  Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim;
  Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim.


  Demokrasi yada demokratik yönetim, günümüz anlamıyla bir hükümet şekli olduğu gibi, toplum hayatını düzenleme bakımından bir kurallar bütünüdür. Demokraside soy, sop, servet, ırk ve benzeri özellikler hiçbir şahsa, başkalarına karşı üstünlük sağlamaz. Gerçek bir demokratik yönetimlerde, fertler arasında büyük çapta ekonomik farklılıklar olmaz.

  Demokratik yönetim, diğer taraftan, fertlerin hükümet baskısı altında kalıp ezilmelerini de önler. Demokrasi yönetiminde, herkesin konuşma, basın-yayın ve din hürriyeti vardır. Ayrıca, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla yürürlükteki hükümete muhalefet etme, icraatlarını serbestlikte tenkit ve tasvib etme hakkı da vardır. Tek partili sistemde, doğu bloku halk demokrasilerinde (komünizmde) ve totaliter demokrasilerde bu haklar yoktur. Demokratik yönetimde, kanun karşısında herkes eşit sayılır. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, herkes görüşlerini serbestçe açıklayabilir.