Delil Tespiti Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu 1. Delil Tespiti Dilekçesi Örneği  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  ERZİNCAN

  DELİLLERİN TESPİTİNİ

  İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

  Adres

  KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı

  Adres

  DAVA KONUSU : Delil tespiti

  AÇIKLAMALAR :

  1- Erzincan ili, Merkez ilçesi, Aşağı Çarşı Toplu Konut İdaresi Konutları, 14. Blok, No: 7de bulunan taşınmazımı, kiracı ile yapmış olduğum yazılı kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya vermiştim. Taşınmazın ilk kiracısıdır. Taşınmaz Toplu Konut İdaresinden teslim alındıktan hemen sonra hiç kullanılmadan kiracıya kiraya verilmiştir. Fakat son zamanlarda kiracının ödemelerini aksatması nedeni ile kiracı ile aramızda bazı tartışmalar olmuştur.
  2- Kiracımın tayininin çıkması nedeni ile kiracı söz konusu taşınmazı // tarihinde boşaltarak ve anahtarını karşı komşuya bırakarak taşınmazı boşaltmıştır. Anahtarı teslim aldıktan sonra kiracıya verilen eve gittiğimde taşınmazın tanınamayacak kadar kötü kullanıldığını, hatta kasıtlı olarak lavabolara, kapılara, duvarlara, banyodaki dolap, küvete ve şofbene zarar verildiğini görmüş bulunmaktayım.
  3- İleride açacağım tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  KANITLAR : Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi ve her tür kanıt.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 368-374 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde kiraya vermiş olduğum taşınmazda kiracı tarafından meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygı-larımla arz ve talep ederim. //

  Tespit İsteyen

  Adı ve Soyadı

  İmza

  ALıntıdır.