Delil dilekçesi nasıl yazılır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 16 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tarafların yargılama neticesinde lehlerine hüküm alabilmeleri ileri sürdükleri iddia ve savunmaları ispat etmelerine bağlıdır. O yüzden, taraflar iddia ve savunmalarını ispat etmek için ihtilaflı vakıalar hakkında delil gösterirler.

  Deliller doktrinde kesin ve takdiri deliller olmak üzere iki kategoride toplanmaktadır. Türk hukukunda kanuni delil sistemi kabul edildiği için davaya bakan hakim kesin delillerle bağlı iken, takdiri delilleri serbestçe değerlendirebilmektedir.

  delil gösterilmesi ileri sürülen iddia veya savunmanın doğruluğu konusunda hakimi inandırma faaliyetidir. Taraflar delillerini yargılamanın belli bir aşamasına kadar gösterebilir ve dava dosyasına ibraz edebilirler.

  DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  ....... MAHKEMESİNE

  ANKARA
  DOSYA NO :.......


  T. KONUSU :.......tarihli ara kararı gereği,karşı kanıt sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, kanıt listemizin sunulmasıdır.  K A N I T L A R I M I Z


  A-TANIKLARIMIZ :

  1-).......
  2-).......
  3-).......


  B-BELGELERİMİZ :

  1-).......
  2-).......
  3-).......
  4-).......


  Saygı ile sunulur.


  DAVACI VEKİLİ
  .......
    2. Delil Sunumu Dilekçesi

  ANKARA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

  DOSYA NO :
  DAVACI :

  ADRESİ :

  DAVALI :

  ADRESİ :

  D. KONUSU : Delillerimin sunulmasıdır.

  AÇIKLAMALAR :
  1. …… Sulh …’ inci Hukuk Mahkemesi’ nin …..E. sayılı dosyası
  2. ……………....
  3. Şahitlerim: ( Ad, Soyadı, Adres)  Davacı

  .....................
   


Similar Threads: Delil dilekçesi
Forum Başlık Tarih
Sorun Cevaplayalım İdare mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği 27 Ocak 2012
Sorun Cevaplayalım il dışına tayin dilekçesi örneği 7 Eylül 2011
Sorun Cevaplayalım Araç bağlatma dilekçesi 1 Kasım 2012
Sorun Cevaplayalım Ortaklıktan ayrılma dilekçesi 16 Ağustos 2011
Sorun Cevaplayalım İsim değiştirme dava dilekçesi 17 Ağustos 2011