Dekorasyon sözlüğü

'Kadınca' forumunda alemşah tarafından 3 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. dekorasyon
  dekorasyon sözlüğü
  dekorasyonla ilgili bilgiler  -A-  Abanoz

  Abanozgiller familyasından ağaç türü (sert ve siyah tahtası vardır)

  Abara

  Köy evlerinin tavan kısmındaki boşluk.

  Akaju

  Açık ve koyu damarlı kızıl kestane rengi.

  Alaçam

  "Karaçam"a Toroslarda verilen ad.

  Anfora

  İki kulplu, yumurta şeklinde, dibi genelde sivri olan veya bir ayakla biten antik kap.


  Aplik

  Duvar şamdanı, duvar lambası.

  Armoni

  Uyum, ahenk.

  Arnuvo Cam

  Bir yüzü pürüzlü dekoratif cam.

  Asismik

  Depreme dayanıklı.

  Asiye

  Direk, sütun.

  Aterfon

  Paslanmaz çelik içine, aralarına kuru hava bırakılarak yerleştirilmiş çift cam.


  Aynaduvar

  Bir duvarda çevresi silmeli, mermer taklidi veya sıvalı bölüm.

  Aypencere

  Yarım daire şeklinde pencere.

  -B-

  Bakıncak

  Küçük bir odacık şeklinde dışa taşan pencere, cumba.

  Bakırtaşı

  Malakit.

  Balıkpulu

  Aynı çizgi üzerinde birbirine değen ve bir çizgiden ötekine almaşan daire yaylarından meydana gelen mimarlık süslemesi.

  Balar

  Çatı kirişi.

  Balza

  Mantar kadar yumuşak ağaç. Maket yapımında tahtası kullanılır.

  Bam

  Çatı, dam, kubbe.

  Bara

  Demir çubuk.

  Barhana

  Büyük kullanışsız konak.


  Baştaban

  Saçaklık bölümünü taşıyan ve sütun başlıkları üzerine oturarak, sütunları birbirine bağlayan taş bloklardan ibaret kısım.


  Baza

  Mobilyanın alt kısmında, boydan boya uzanan en enli kısım.

  Bazilika

  Romalılarda dikdörtgen şeklinde yapılan planlı yapı.

  Belverme

  Bir kiriş veya döşemenin ortasından sarkması.

  Berjer

  Yastıklı derin koltuk.

  Berced

  Kalın dokunmuş kilim.

  Bezek

  Renkli, renksiz, düz veya kabartma olarak yapılan süs ögesi.

  Bezemek

  Süslemek, donatmak.

  Biçim

  Süsleme Sanatlarında belli bir temanın plastik veya grafik açıdan dile getirilişi.

  Bide

  Klozetin yanında yerleştirilen ve cinsel organın temizlenmesinde kullanılan fıskıyeli tekne.

  Bisküvi

  Sırsız porselen veya fayans.

  Biruni

  Selamlık odası, dairesi.

  Bisat

  Keçe, halı, minder,kilim gibi yaygı.

  Bizote

  Kenarı traşlı cam veya ayna.

  Bocut

  Ağaçtan oyularak yapılan testi.

  Bosaj

  Bir duvar yüzündeki taşların, çeşitli şekillerde (pürüzlü ve çıkıntılı) olarak bırakılması.

  Brizbiz

  Pencerelerin çerçevesine içeriden tutturulan ince perde.

  -C-


  Cümle kapısı

  Ana kapı.

  -Ç-

  Çalma

  Kalemle oyularak işlenmiş.

  Çıralı çam

  Sarıçam

  Çantı

  Ormanlık bölgelerde ağaç gövdeleri üst üste yığılarak yapılan ev.

  Çapak

  Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak parça.

  Çardak

  Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış, kafesli gölgelik.

  Çarpı

  Kaba sıva.

  Çatalçivi

  Sıva üzerinden giden elektrik kablosunu tutturmakta kullanılan, iki ucu sivri U şeklinde çivi.

  Çevirgi

  Kapı kolu, elektrik anahtarı gibi çevrilince herhangibir işi görmeye yarayan araç.

  Çil

  Aynada sır bozulmasından meydana gelen leke.

  Çiti

  Halı kilimi örgüsünün sökülmemesi için saçaklarından dip kısmında yapılan örgü.

  Çubhar

  Ağaç kurdu.

  -D-

  Damasko

  Bir çeşit döşemelik kumaş.

  Dekupaj

  Çevre kesme işlemi.  Demografi

  İnsan topluluklarının istatistik etüdü.

  Denizlik

  Pencere eteğinin üstünde, içte yapılan ve camdan süzülen terleme sularını toplayan ahşap veya taş kısım.

  Deriçe

  Küçük oyma kapı veya pencere.

  Derz

  İki yapı gereci, elemanı veya yapının iki bölüğü arasında kalan aralık, bitişke.

  Diplik

  Halı kilim gibi şeylerde şekillerin dışında kalan kısım.

  Dişbudak

  Zeytingillerden, beyaz, sert keresteli bir ağaç.

  Dişli döşeme

  Nervürlü döşeme.

  Diyagonal

  Köşegen.

  Dizayn

  Tasarım.

  Dülger

  Yapıların kaba ağaç işlerini yapan usta.

  -E-


  Ekser

  Büyük demir çivi.

  Ekspertiz

  Bir arsaya veya yapıya değer biçme.

  Ekspresyonizm

  Figüratif resim sanatında, bireyselciliğin ve nihilizmin anlatımı olarak özellikle Almanyada yaygınlaşmış bir akım.

  Ekstansometre

  Cisimlerin deformasyonun ölçmekte kullanılan çok duyarlı bir alet.


  Eskis

  Bir tasarımın ön taslağı.

  Eskalator

  Yürüyen merdiven.

  -F-

  Fağfur

  İyi porselenden yapılmış Çin işi kase vb.


  Farbala

  Perde vb. şeylerin kenarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, fırfır.


  Fresk

  Daha yaş iken duvar sıvası üzerine toprak boyalarla yapılan resim.

  Freze

  Bir delik ağzını genişletmek için kullanılan hızlı döner burgu.

  Frize

  Boydan boya çok düzgün çizgileri bulunan (ahşap kaplamada kullanılır).

  -G-


  Galibarda

  Mora çalan kırmızı renkte bir çeşit kök boyası.

  Gözgü

  Ayna.


  Grifon

  Kartal başlı aslan.

  Grotto

  Doğal bir mağarayı andıracak şekilde deniz kabukları ile süslenmiş yer.

  Güzey

  Gölgede kalan yer.

  -H-


  Halı kilimi

  Halı dokusunun dağılmaması için baş ve son tarafına örülen şekilsiz şerit.

  Halvet

  Hamamlarda tek kurnalı yıkanma yeri.

  Hanay

  Sofa, hol.

  Hare

  Kimi eşya üzerinde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, dalgır, meneviş.

  Harim

  Osmanlı camiilerini mahalleden ayıran duvar.

  Hasbahçe

  Padişah saraylarının bahçelerine eskiden verilen ad.

  Haşebe

  Kalın kuru ağaç.

  Haşep

  Ağacın odun kısmı.

  Hat

  Çizgi.

  Hatayi

  İnce kıvrımlarla birbirine bağlanan madalyonlar içinde toplanan üsluplaştırılmış çiçek ve yapraklardan meydana gelen, kıvrıkdallı Türk süslemesi.

  Hatemkari

  Kakmacılık.

  Hattat

  Güzel el yazıları yazan sanatçı.

  Havra

  Musevi tapınağı. Sinagog.

  Helik

  Duvar örülürken büyük taşların arasına yerleştirilen küçük taşlar.

  Hilali

  Altın kaplanmış bakır.

  Hokka

  Maden, cam ya da topraktan küçük kap.

  Horoz

  Kapı zembereğinin mandalı.

  -I-


  Ilıklık

  Roma hamamlarında soğukluk ile sıcaklık arasında yer alan bölüm.

  Isgrafito

  Deri, tahta gibi şeyleri kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak.

  Işıtın

  Toprak kandil.

  -İ-


  İçlik

  Eski binalarda iç bölümde bulunan nakışlı camlı, alçı pencere.


  İkonografi

  Resim, heykel ve öbür plastik sanatların meydana getirdikleri tasvirleri inceleyen bilim.

  İsfenks

  Eski Mısırlılardan kalma, kadın başlı, aslan vücutlu anıtsal heykel.

  İsmar

  Çivileme, mıhlama.

  İspanyolet

  Pencere kanatlarını kapadıktan sonra sürgülemeye yarıyan ve ortasında düzeni işleten kolu bulunan demir sürgü.


  İşkence

  Tutkallanan ahşap parçaları bir süre sıkıştırmak için kullanılan vidalı kıskaç.

  İvgi

  Ağaç oymaya yarar balta.

  -J-


  Jardiniyer

  Çiçek yerleştirilen veya konulan bir sandığı taşıyan süslü bir mobilya.

  Jerfin

  Kapı sürmesi

  Jips

  Alçıtaşı

  Jipsoplasti

  Alçıdan kabartma süsler yapma sanatı.

  -K-


  Kafesoyma

  Mermer, tahta gibi gereçleri kafes şeklinde oyarak yapılan süsleme.

  Kagir

  Taş veya tuğladan yapılmış olan yapı.

  Kaide

  Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban.

  Kakma

  Levhalara arkadan kakılıp, vurularak yapılan resim.

  Kalafat

  Döşeme tahtalarının arasını üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle tıkalayarak su geçirmez hale koyma işi.


  Kama

  Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik ahşap takoz.

  Kameriye

  Bahçelerde küçük köşk şeklinde yapılan ve üstü yeşillikle sarılan çardak.

  Karkas

  İskeletli bir strüktünün, taşıyıcı bölümlerinin hepsine verilen ad.

  Kerevet

  Üzerine şilte serilerek, yatmaya veya oturmaya yarıyan ahşap seki.

  Kerki

  Büyük balta.

  Kermen

  Kale, germen.

  Kıtık

  Mobilyacılıkta minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan keten veya kendir telleri.

  Kızılkök

  Kök boyası.

  Kirnas

  Kimi Anadolu evlerinin üst katlarında, dışa doğru çıkıntılı inşa edilmiş hela.


  Klape

  Bir beton kalıbında, kanat tahtalarını bağlayan ahşap parça.

  Konstrüksiyon

  Yapı.

  Kontur

  Çevre çizgisi.

  Konveks

  Dışbükey.

  Kozöz

  Küçük kanape.

  Körkasa

  Bir kapı veya pencere kasasını ya da telaroyu tutturmak üzere alta, sonradan görünmeyecek şekilde konulan kasa veya telaro.


  Kromatizm

  Çok renklilik. Mimaride 2.Dünya savaşından sonra önem kazanmıştır.

  Kroşe

  Boru ve parçalarını, geçtikleri yerlere tutturmak için kullanılan araç.

  Kundur

  Konsol kirişi (Doğu Karadenizde)

  Kurağ

  Sanatsal değeri olan yapı.

  Kutur

  Çap.

  Kuvars

  Doğal billuri silislerin genel adı.

  Küpeşte

  Korkulukların üzerine, elin kayması için yerleştirilen ve boydan boya devam eden profilli ahşap, maden veya plastik kısım.

  -L-


  Labrum

  Romalılarda banyo teknesi.

  Lahit

  Eskiden sinlerin üzerine konulan tabut biçimindeki taş.


  Lama Demiri

  Uzun, ensiz, yassı, dikgörtgen kesitli demir.

  Lata

  Yapıda kullanılan dar, uzun kereste.

  Lateks

  Bitkilerin, çoğu süt görünüşünde olan öz suyu.

  Lika

  Boyacılıkta ve yaldızcılıkta astar olarak kullanılan bir çeşit zamk.

  Litoloji

  Taş bilimi.  -M-  Mabeyn

  Eski konaklarda, harem ile selamlık arasında yer alan, hem harem hem de selamlık olarak kullanılabilen oda veya daire.

  Maço

  Taş çekici, balyoz.

  Manivela

  Bir ucundan bağlı bulunduğu nokta etrafında dönen kol.

  Mapa

  Ucu halkalı cıvata.

  Maroken

  Fasta işlenen yumuşak bir cins keçi derisi.


  Mefruşat

  Döşemelik eşya.

  Meneviş

  Su yüzünde, maden ve ipekli kumaş gibi şeylerde görülen ince dalgalar. Hare.

  Menfez

  Girecek veya geçecek yer, delik, ağız, açma.

  Menzil

  Konak yeri.


  Mıcır

  Kırmataş.

  Mıskala

  Maden parlatmaya yarar.

  Mine

  Maden eşya üzerine kaplanan renkli cam tabakası.

  Minyatür

  Yazma kitaplarda bulunan, ince bir sanatla işlenen, küçük renkli resimlere verilen ad.

  Moket

  Doğal veya yapay hammaddeli, duvardan duvara döşenen bir çeşit halı.

  Mozaik

  Türlü renklerde küçük taş, cam, çömlek parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan duvar, döşeme, tavan kaplaması şeklinde resim ve bezeme işi. Mozaik tasvir şeklinde veya geometrik düzende olabilir.

  -N-


  Nervür

  Kaburga, damar, diş.

  Nihale

  Sofrada kullanılan tencere altlığı.

  Niş

  Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi.

  Nötr

  Yansız, tarafsız.

  -O-


  Odeon

  Eski Yunanda, içinde konserler verilen, şiirler okunan basamaklı yer.

  Oniks

  Damarlı akik.

  -Ö-

  Öntasar

  Herhangibir tasarının ilk biçimi. Avan proje.

  Örek

  Duvarcı ve dülger eliyle meydana gelmiş yapı.

  Ören

  Eski yapı veya şehir kalıntısı. Harabe.

  -P-

  Pafta

  Üzerine proje çizilen levha.

  Palafit

  Göl üzerine yapılan ilkel ev.

  Palandız

  Çeşmenin musluk taşı.

  Palledyen

  Gotik ve klasik ögelerin karışımına karşı İngiltere ve Fransada bir tepki olarak doğmuş bir akımdır.

  Palmet

  Palmiye dalı, yelpaze şeklinde kabartma desen.

  Paraçol

  Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destek.

  Parsel

  Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası.

  Paska

  Doğu Karadenizde köhne yapı, serander.

  Patyo

  Bir evde taş döşeli avlu.

  Pergola

  Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgelik.

  Perspektif

  Eşyayı, durağan bir noktaya göre uzaklıklarını ve aralarındaki duruş ayırımlarını canlandıracak şekilde resimleme yolu.

  Pervaz

  Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık.

  Peyke

  Bazı yerlerde, özellikle eski kahvelerde bulunan sedir.

  Peyzaj Mimarisi

  Bahçe Mimarlığının diğer adı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa elemanları ile düzenleme sanatı.

  Pirinç

  Bakıra çinko karıştırılarak elde edilen bir alaşım.

  Pirometre

  Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet.

  Planya

  Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi.

  Platin

  Rengi gümüşten esmerce, yumuşak, kolay işlenir, oksitlenmez, asitlere karşı dayanıklı, Pt simgesiyle gösterilen maden.

  Polyester

  Cila işlerinde cam elyafı ile donatılmış olarak mobilya ve çeşitli yapı elemanları yapmakta kullanılan sentetik reçinenin adı.

  Pompadur

  Fransada XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı.

  Portal

  Taç kapı.

  Proje

  Bir yapının gerçekleşmesi için yapılan plan, kesit ve diğer ayrıntıların tümü.

  Puşide

  Türbelerde sandukaların üzerine örtülen yeşil örtü.

  Pürmüz Lambası

  Benzin, gazyağı ve ispirto ile çalışan, taşınabilir, ağzından püskürttüğü alev ile lehim yapma gibi işlerde kullanılan aygıt.

  PVC

  Elektrik kablolarının yalıtımında, suya karşı geçirimsizlik sağlanmasında kullanılan yanmaz bir polimer, vinli reçine. Döşeme kaplama gereçleri yapmakta kullanılan PVCden temiz ve pissu boruları da yapılmaktadır.

  -R-

  Rahle

  Üzerine kitap koyup, bağdaş kurarak önüne oturulan bir çeşit alçak masa.

  Raspa

  Demir veya tahtayı kazımak için kullanılan iri dişli çelik eğe, törpü.

  Rasyonalizm

  1900′lerde başlayan ve 1928 yılında CIAM toplantısı ile daha da ağırlık kazanan mimarlık akımı. Duygu yerine akıl ve mantığın, pozitif bilimlerin ön plana geçtiği bu akıma, fonksiyonellikte denir.

  Rejans Tarzı

  Fransada XIV. ve XV. Louis üslupları arasında bir geçit üslubu. (1715-1723)

  Restorasyon

  Aslına sadık kalınarak onarma işi.

  Reze

  İnce talaş.

  Rondela

  Cıvata başlarının veya somunların altına yerleştirilen, ortası delik, yuvarlak, yassı, madeni parça, pul.

  Rotond

  Planı bir daire olan, kubbeli yapı.

  Rögar

  Kanalizasyonda, yer altındaki temizleme parçalarını kontrol etmek ve çeşitli doğrulardan gelen boruları, başka bir doğruya yöneltmek için yapılan baca, lağım bacası.

  Röleve

  Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma, ölçüleme.

  Röper

  Bir doğrultuyu, bir düzeyi, bir yüksekliği belirlemek veya yeniden bulmak üzere bir duvar, jalon ya da arazi üzerine konulan işaret.

  -S-


  Saç

  Demir levha

  Sağır

  Penceresiz, saydamsız.

  Sahanlık

  Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında olan boşluk.

  Saykal

  Maden parçalarının üzerine vurulan cila.

  Sedef

  Midye ve istiridye gibi hayvanların, süs eşyası yapmak için kullanılan, beyaz, parlak ve renkser kabuğu.

  Sedefkar

  Sedef işleyen sanatçı.

  Sinagog

  Musevi tapınağı.

  Sismoloji

  Yer hareketlerini ve depremleri inceleyen bilim dalı.

  Sundurma

  Yağmur veya güneşten korunmak için bir kapı üstüne veya duvar önüne yapılan saçak.

  Sunta

  Ahşap yonya levhası.

  Süpürgelik

  Yapılarda, duvarların döşeme ile birleştiği yerlere yerleştirilen ve boydan boya giden 5-8 cm. yüksekliğinde ahşap, taş, metal veya plastik şerit.

  -Ş-


  Şablon

  Kesme veya oyma kalıbı.

  Şadırvan

  Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çavresi musluklu duvarla çevrilmiş su haznesi.

  Şahide

  Mezar taşı.

  Şale

  İsviçrede kır evlerine verilen ad.

  Şapel

  Küçük kilise.

  -T-

  Tahrilli Cam

  Çeşmibülbül.

  Takçagöz

  Duvarlarda öteberi koymak için bırakılan, dolap içi gibi girgin yuva, oyuk raf.

  Takke

  Yarım kule şeklindeki kubbenin üst bölümü; küçük yassı kubbe.

  Tandır

  Yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırın.

  Taraça

  Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, seki. Teras.

  Tarz

  Üslup.

  Taşeron

  Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten üzerine alan ikinci üstenci.

  Tav

  İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısı, nem gibi durum.

  Telkari

  Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü. (Telkari bir vazo)

  Temren

  Demir parmaklık çubuklarının ucundaki sivri kısım.

  Terrakotta

  Sarıdan kızıl kahveye kadar değişik renklerde, tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak.

  Tezhip

  Yaldız ve boya ile bezeme işi.

  Tezyin

  Bezeme, süsleme.

  Tırkaz

  Kapıyı sıkıca kapamak için arkasına enine sürülen demir veya ağaç.

  Tunç

  Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım.

  Türkuvaz

  Firuze. Firuze rengi. Türk mavisi.

  -U-

  Ufki

  Yatay.

  Ustuka

  Sönmüş kireç.

  -Ü-

  Üstüpü

  Kalafat işlerinde kullanılan didilmiş kendir.

  Ütopya

  Gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce.

  Üzengi

  Kirişleri veya bazı çatkı parçalarını taşımak üzere altlarına geçirilen U şeklinde bükülmüş, lama demiri veya yuvarlak demir.

  Üzgeç

  Çekilip alınır ip merdiven.

  -V-


  Varak

  Yazılmış kağıt- Altın, gümüş, veya başka madenleri döverek meydana getirilen ince yaprak. Folyo.

  Vasistas

  Pencere ve kapı üzerinde bulunan, havanın değiştirilmesine yarar, açılır-kapanır pencere.

  Vidanjör

  Septik çukurlarının suyunu boşaltan.

  Vihara

  Hindistanda Buda manastırı.

  Vitray

  Pencereleri süslemek için; kesilmiş renkli camları, ince kurşun veya ağaç çubuklarla ya da alçı ile birbirine bağlayarak, yapılan resim.

  Vitrifiye

  Camlaşmış, camsı; vitrifiye seramik.

  -Y-

  Yüksük

  Mobilyada vida başlarını örtmek için kullanılan yüksük biçiminde maden parça.

  Yüz

  Yapının cephesi.

  alıntı