dede korkutun kısa hayatı

'Tarih Bölümü' forumunda MeriH tarafından 31 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Dede korkutun hayatı özet

  Dede Korkutun 570-632 yılları arasında, Hz. Muhammed (S.A.V) zamanında yaşadığı rivayet edilmiştir. Oğuzların Kayı veya Bayat boylarından geldiği, hem geçmişten ve hem de gelecekten haber veren, kerem sahibi bir evliya olduğu rivayet edilmektedir. Ozanların Piri veya Ozanların Başı olarak da bilinen Dede Korkutun, (manen) Hz. Muhammed´in hayır duasını aldığı ve Oğuzlara İslâm dinini öğrettiği de bu rivayetlerle günümüze kadar ulaşmıştır.

  Dede Korkut, tüm Türk kavimlerinin atasıdır ve dahisidir. Türk destanlarında ve halk hikâyelerinde, Dede Korkut adına ve onun mucizevî sözlerine rastlamak her zaman mümkündür. Türk hükümdarlarının akıl hocası ve veziri olduğu bilinen Dede Korkut, bütün Türklüğün yegâne temsilcilerinden ve bugün de yaşatılmaya çalışılan atalarındandır.

  Dede Korkutun destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Kopuz çalıp, hikmetli sözler söyler. Kopuzuna da kendine duyulduğu gibi saygı duyulur.Oğuznamede, Dede Korkutun 295 yıl yaşadığı ve Hz. Muhammede elçi olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Oğuz Hana vezirlik yapmış olduğu da düşünülmektedir.
    2. KESİN OLARAK NE ZAMAN YAŞADIĞI BİLİNMEMEKTEDİR

  Bazı araştırmacılar, Hz. Peygamberin çağında yaşadığını söylerler ve eserleri içinde, bu fikirlerini destekleyen bölümler gösterirler. Bazı araştırmacılar, Uzun Hasan döneminde yaşadığını savunurlar ve eserlerinde, Uzun Hasan'ın yaptığı savaşları ve savaştığı kavimleri düşüncelerine kanıt olarak gösterirler. Bazı araştırmacılar da Oğuz Türklerinin masalcı ve destancısı olduğuna inanır. Bu düşüncede olanlar, bugün elimizde mevcut 12 destan-hikâyesinden, kendi fikirlerini ispat edecek belgeyi bol bol bulurlar.

  Eğer bir sanat eseri, her çağın insanlarının hayatlarına, düşüncelerine denk düşüyorsa, ölümsüz demektir. Dede Korkut destan-masalları, böylece gerçek bir sanat eseri olduklarını çağımıza kadar tazeliğini yitirmeden gelmeleriyle ispatlamışlardır.

  Pertev Naili Boratav, Dede Korkut Masalları için İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı makalede, bu masalların 15. yüzyıla kadar sözlü aktarmalarla geldiğini ve 15. yüzyılın ikinci yarısında Akkoyunlular tarafından yazıya geçirildiğini hatırlattıktan sonra, elimizde mevcut metinlerde iki ayrı dönemin olayları bulunduğunu işaret ediyor.
    3. dede korkut kimdir kısaca

  Edebiyatımızda hikayeleriyle ünlenen Dede Korkut hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Yaşadığı dönem, bulunduğu coğrafya ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Hikayelerden yola çıkılarak Dede Korkut’un Oğuz Türklerinden olduğu, halk arasında bilge ve kutlu kişiliğiyle saygı duyulan bir kişilik olduğu ortaya çıkmaktadır.

  Hikayelerinde halkın efsaneleştirdiği bir kişilik olduğu sonucu da çıkartılabilir. Duasının kabul olduğu, kutlu bir kişi olduğu bilgilerine de ulaşırız. Ayrıca hikayelerinde yol gösterici olması, boylara isim vermesi gibi özellikleri halk arasında sözü dinlenen bilge bir kişi olduğu sonucunu da ortaya çıkartmaktadır.

  Dede Korkut’un kimliği hakkında kesin bir bilgi olmamasına karşın, hikayelerindeki mukaddime de Oğuz Türklerinin Bayat Boyu’ndan olduğu söylenmektedir.
    4. Dede Korkutun yaygınlıkla bilinen hikâyeleri;

  -Dirse Han Oğlu Boğaç Han
  -Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
  -Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek
  -Kazan Beg Oğlu Uraz Beg'in Tutsak Olması
  -Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
  -Kanlı Koca Oğlu Kan Turali
  -Kadılık Koca Oğlu Yegenek
  -Basatın Tepegöz'ü Öldürmesi
  -Begel Oğlu Emren
  -Usun Koca Oğlu Seğrek
  -Salur Kazanın Tutsak Olması
  -Dış Oğuzun iç Oguz'a Asi Olması

  Dede Korkutun hayatı ve onun hikâyeleri, geçmişten geleceğe uzanan mücadelede varlığımızın, birliğimizin ve dirliğimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta, kahramanlık ruhumuzu coşkun bir üslupla dile getirmekte ve geleceğe ümit ve sevgiyle bakmamızı sağlamaktadır