Dede Korkut hayatı hakkında Kısa Bilgi

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 12 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Dede Korkut

    Doğum ?
    Ölüm ?
    Meslek Seyyah, ozan
    Dede Korkut, Türk efsanevi seyyah, ozan.Korkut Ata olarak da bilinir. Destansı öykülerinin derlenmesiyle Dedem Korkut Ala Lisan-ı Taif-i Oğuzan isimli eser ortaya çıkmıştır. Dresden ve Vatikan'da olmak üzere eserin iki nüshası mevcuttur. Eser Orta Asya ve Anadolu'daki Türk topluluklarının kültürel ve tarihsel belleğinin bir oluşumudur. Oğuz Türkler'inin sosyal hayatı ve Türklerin tarihsel süreçte yaşadığı veya maruz kaldığı değişimleri yansıtır. Öykülerde Şamanizm, Budizm, Maniheizm, Hristiyanlık ve İslamiyet'in tesirleri görülür.Günümüze ulaşan en eski nüsha 15. yy'da Eski Anadolu Türkçe'siyle yazılmıştır. Muallim Rıfat, Dresten nüshasını 1815 yılında Berlin'de yayınlamısından sonra 1916'da basmıştır. Dede Korkut Hikayeleri Türk töresinin ana kaynaklarından biridir.