Damat İbrahim Paşa Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 10 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Damat İbrahim Paşa Kimdir Hakkında Bilgi

  HAYATI

  Sultan III. Mehmed Han zamânında üç defa sadarete gelmiş Osmanlı sadrazamıdır. Sultan III. Murad’ın kerimesi Ayşe Sultanla evlendiği için Damad olarak anılan İbrahim Paşa, Kanije Kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fatihi ünvanı ile meşhurdur.

  Aslen Bosnalı olan İbrAhim Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir. 1531 yılında Enderun-ı Hümayuna alınarak yetiştirilmiştir. Sarayda çeşitli görevler yaptıktan sonra III. Murad’ın cülusu esnasında Rikabdarlığa, cülusundan sonra 1574 yılında Silahdarlığa ve 1580 yılında Yeniçeri Ağalığına getirilmiştir. 1581 yılında Rumeli Beylerbeyliğine tayin olunan İbrahim Paşa, bir müddet sonra Kubbe vezirleri arasına girmiştir. Mısır Valisi Mürteşi Hasan Paşanın Mısır’da meydana getirdiği karışıklıkları gidermek ve Mısır varidatını yeniden tanzim etmek üzere 1583 yılında Mısır valiliğine tayin edilmiştir. Bir buçuk yıl sonra da Lübnan’da Dürzi İsyanını bastırmıştır. Bu hizmetlerine karşılık ikinci vezirliğe getirilmiştir.  1596 yılında kendisine veziriazamlık verilmiştir. Sultan III. Mehmed Han’ın da iştirak ettiği Eğri’nin fethi ve Haçova Meydan Savaşlarında büyük yararlıklar göstermiştir. İbrahim Paşa, 1599 yılında Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine üçüncü kez veziriazam ve Avusturya seferine serdar-ı ekrem tayin edilmiştir.Sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1599 yılında İstanbul’dan Belgrad’a doğru harekete geçmiştir. Edirne’ye geldiğinde Avusturya seraskeri olan Satırcı Mehmed Paşayı başarısızlığı sebebiyle katlettirmiştir. Daha sonra Belgrad’a, oradan Macaristan’a giren İbrâhim Paşa, Estergon üzerine yürümüştür.  Veziriazam ve serdar-ı ekrem İbrahim Paşa Belgrad’da bir taraftan sefere hazırlanırken, diğer taraftan da kendi kethüdası Mehmed Ağa ile Murad Paşayı, icabında sulh için görüşmek üzere, talimat verip Budin’e göndermiştir. Ancak bir müddet sonra rahatsızlanan İbrahim Paşa, 1601 yılında hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı ordugahta kılındıktan sonra naaşı Belgrad’a nakl ve daha sonra İstanbul’a getirilerek Şehzâde Câmiinin caddeye bakan cephesinde inşâ ettirdiği türbesine defnedilmiştir.

  MEZİYETLERİ
  İbrahim Paşa’nın alicenap, cömert ve gayretli bir vezir, muvaffak bir kumandan olduğunda bütün kaynaklar müttefiktirler. Emrine verilen orduları sevk ve idareyi bilmiş ve bilhassa zemin ve zamana göre aldığı siyasi tedbirler ile Lübnan harekatında ve Macaristan serhadlerinde Osmanlı nüfuz ve hakimiyetini süratle tesise muvaffak olmuştur. Gerçekleştirmeye çalıştığı Avusturya sulhü plânları, ölümü ile neticesiz kalmış fakat Macaristan serhadlerinde ardından gidecek olan Lala Mehmed Paşa ve Kuyucu Murad Paşa gibi kuvvetli iki devlet adamının yetişmesini sağlamıştır.