daire doğalgaz su işleri

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 13 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. daire doğalgaz su işleri

  DOĞALGAZ ABONELİĞİ

  Enerji Performansı Yönetmeliğinin düzenlemiş olduğu 05.12.2009 tarihinden itibaren yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

  05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,

  Apartmanda:
  1) Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

  Toplam inşaat alanı 2000 m² nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
  Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

  2) Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken; Doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

  3) Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

  4) Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle Doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

  NOT: Apartman kararının; Binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile, 8 ve 8′den fazla bağımsız bölüm olması durumunda ise noter tasdikli apartman karar defterine alınması gereklidir.

  Doğalgaza müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi

  Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

  Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

  Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

  1. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

  2. Binanıza ait tesisat numarası

  Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

  Vergi levhası, ticari sicil no

  Ticari müşterinin şirket olması halinde ;

  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili nüshası, yetki belgesi,
  Şirket kaşesi, imza sirküleri

  NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

  Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

  a) Nüfüs cüzdanı beyanı, (T.C. kimlik numaralı)
  b) Tapu fotokopisi
  c) Binanıza ait tesisat numarası

  Abone Bağlantı Bedeli
  Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.

  Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
  Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için
  289 TL+ KDV, Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı; dairenin 200 m²ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²den sonra ilave her 100 m² 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 241 TL+KDV artırılır.

  Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda
  112 TL +KDV tahsil edilir.

  Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde ;
  Abone Bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli, bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. (KDV dahil değildir.)

  Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde;
  Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için
  289 TL+ KDV, Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı; dairenin 200 m²ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²den sonra ilave her 100 m² 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 241 TL+KDV artırılır.
  Ayrıntılı bilgi için igdas.com.tryi ziyaret edebilirsiniz.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Mar 2017