Dağ Pazarı Savaşı kısaca

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 10 Şub 2013 tarihinde açılan konu

  1. Dağ Pazarı Savaşı
    II. İbrahim Bey'in ölümünden sonra bölünen Karaman ülkesi iki kardeş tarafından idare edilmeye başlanmıştı. Çok geçmeden kardeşler (İshak ve Pir Ahmet beyler) arasında geçimsizlik başladı. Karaman ülkesinde tek sultan olmalıydı. İshak Bey İçel'den asker çekip Beyşehir civarına vardı. Pir Ahmet Bey de Konya'dan geldi. İki kardeş Beyşehir ile Kıreli arasındaki düzlükte karşılaştılar. Pir Ahmet Bey yenilerek kaçtı . İshak Bey gelip Karaman'a oturdu. Pir Ahmet Bey Fatih Sultan Mehmet'ten yardım istedi. Fatih'te Gedik Ahmet Paşa komutasında bir miktar asker gönderdi. İshak Bey de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey'den yardım getirdi. İki ordu Karaman önlerinde tekrar karşılaştılar. Pir Ahmet tarafı gene yenildi Gedik Ahmet Paşa da birlikte Afyon'a kadar çekildiler. Böylelikle Ova il İç il birleşti İshak Bey elinde kaldı.

    Akkoyunlu askerler gittikten sonra Osmanlı destekli Pir Ahmet Bey kuvvetleri tekrar harekete geçerek Dağ pazarı önünde üçüncü defa karşılaştı bu defa İshak Bey yenildi. Silifke kalesine sığınmak istedi ise de tutunamayıp Uzun Hasan Bey'in yanına gitti. 1466

    (Şimdi Yapıntı köyünün yaylası olan Navdalı özü ile Küçükkoru özünü ayıran Tömbekli burun üzerinde rast gele konulmuş toplu mezarlar var. Zamanla üzerindeki toprağın akmasıyla açığa çıkan insan kemikleri gözlenmektedir. Dağpazarı muharebesinin kalıntısı olması kuvvetle muhtemeldir).