Cumhuriyetin temel unsurları nelerdir?

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 6 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Cumhuriyetin temel unsurları nedir?

  İnsanların, topluluk halinde yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturmuş oldukları siyasi ve hukuki kuruma; DEVLET adı verilmektedir Günümüzde dünyada pek çok devlet vardır Bu devletler çok farklı sistemlerle yönetilmektedirler.

  Devletleri yönetme güç ve yetkisine EGEMENLİK adı verilmektedir Dünyada var olan bu devletlerden bazıları tek bir kişi tarafından yönetilirler Yani egemenlik bir kişinin elindedir Bu kişiye, kral, imparator, şah, padişah, raca, emir veya diktatör denir Bu kişi, devleti kendi istekleri doğrultusunda dilediğince yönetir Bu tür yönetimlereMONARŞİ adı verilir Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Suriye, Malezya bu tür yönetimlere örnek olarak verilebilir

  Bazı ülkelerde ise yönetme gücü yani egemenlik, Bir gruba veya zümreye aittir Bu grup veya zümre devleti yönetir Diğer insanların hiçbir hakkı yoktur Bu zümre bazen din adamları grubu, bazen bir parti, bazen de bir etnik grup ya da aile olabilir Bu tür yönetimlere OLİGARŞİ adı verilir İran, Sovyetler Birliği, Küba bu tür yönetimlere örnek olarak verilebilir

  Her bakımdan gelişmiş bazı ülkelerde ise yönetme gücü yani egemenlik halka aittir Halk belli dönemlerde yapılan seçimlerle kendi yöneticilerini seçer Dönemin bitiminde tekrar seçim yapılır ve yöneticiler tekrar belirlenir Halk hiçbir ayrım gözetmeksizin hem yöneticilerini seçme hem de yönetici seçilme hakkına sahiptir Bu tür yönetimlere; DEMOKRASİ adı verilir Bu tür yönetimlere; Türkiye, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi devletler örnek olarak gösterilebilir.

  Bir devletin demokratik olabilmesi için devlet ve toplum yapısında yerleşmiş ve kurumlaşmış bazı niteliklerin bulunması gerekir Bu niteliklerin olmadığı bir devlete demokratik devlet demek mümkün değildir.

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti; demokratik bir devlettir Demokratik devletlerin sahip olması gereken bütün niteliklere sahiptir Bu nitelikler sözde kalmamış Anayasa ve yasalarımıza uygulanması zorunlu kurallar olarak girmiştir Anayasamızın 2.nci maddesinde yer alan “CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ, bu niteliklerdir