Cumhuriyet yönetimi sanat dallarının gelişmesinde nasıl etkili olmuştur

'Ders notları' forumunda GezgiN tarafından 26 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


  1. Cumhuriyet yönetimi sanat dallarının gelişmesinde nasıl etkili olmuştur

    Cumhuriyet Türkiye’sinde gelişen kültürel politikalar ve toplumların kültürel geçmişi ile var olma bilinci sanat tarihine ağırlık verilmesine neden olmuştur. Bir ulusu var etme çabası içinde, sanat tarihi ve mimarlık tarihi disiplinleri araçsal olarak gündeme gelmiştir. Modernleşme sürecinde olan bir ulusun; Ulusalcı ideolojiyi geliştirebilmesi için tarihini belgeleyen sanatsal ürünlerinin varlığını kanıtlaması gerekmektedir ve bunun için sanat tarihi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

    Türkiye'de Sanat Tarihinin Gelişimi Türkiye’de Sanat Tarihi ve Cumhuriyet’ten Günümüze Sanat Tarihi Eğitimi Bu çalışmada, Cumhuriyet’ten günümüze sanat tarihi eğitiminde yaşanan değişiklikler, üniversitelerde ve ortaöğretim kurumlarında olmak üzere belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de sanat tarihi biliminin ve eğitiminin ortaya çıkışı tarihi süreç içinde incelenmiştir. Öncelikle sanat tarihi ile ilgili ilk çalışmaların neler olduğu belirlenmiş ve yükseköğretim kurumlarında açılan sanat tarihi bölümleri belirtilmiştir. Daha sonra ortaöğretimde sanat tarihi derslerinin müfredat programlarına alınışı ve yapılan değişiklikler sunulmuştur.

    Türkiye’de sanat tarihi eğitimi, 20.yy başlarında önem kazanmıştır. Kısa zaman içinde üniversite ve ortaöğretim kurumlarında sanat tarihi eğitimine ağırlık verilmiş ancak yeterli olmamıştır. Türkiye gibi tarihi eserleri ve kültürel geçmişi zengin olan bir ülkede, ortaöğretim kurumlarında sanat tarihi derslerinin önceleri zorunlu, sonradan seçmeli ders haline gelmesi 157 Türkiye’de sanat tarihi ve Cumhuriyet’ten günümüze sanat tarihi eğitimi kaygı vericidir. Oysa tarih boyunca insanın yaratıp geliştirdiği sanat eserleri, ait olduğu toplumun kültür hazinesini oluşturmaktadır. Bunların öğrenilmesi milli şuuru uyandırır ve destekler. Aynı zamanda bu bilinç, kültür varlıklarının korunması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlar.
     


Similar Threads: Cumhuriyet yönetimi
Forum Başlık Tarih
Ders notları ülkemiz ne zaman cumhuriyet yönetimine geçmiştir 3 Ocak 2011
Ders notları cumhuriyet yönetimiyle kazandığımız hak ve hürriyetler özgürlükler 22 Aralık 2010
Ders notları Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri 26 Eylül 2013
Ders notları 29 Ekim Şarkıları - Cumhuriyet Bayramı Şarkıları 18 Eylül 2012
Ders notları Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında kısa bilgi 10 Aralık 2011