Cumhuriyet ile diğer yönetim şekilleri arasındaki farklar

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 20 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Cumhuriyet ile diğer yönetim şekilleri arasındaki farklar


  Monarşi (ya da krallık) bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gibi çeşitli adlar alabilir. Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir.Monarşi,bir sultanın,hükümdarın veya padişahın tek başına egemen olduğu sisteme denir.

  Oligarşi, sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Yunancadaki 'az' ve 'yönetim' kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir.
  Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler.

  Teokrasi dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim (Dinerki). Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda "devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem" olarak tanımlanabilir.

  Cumhuriyet,
  milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir.

  Cumhuriyet haklın kendi kendisini yönettiği yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde millet egemenliğni kendi elinde tutar ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Padişahlıkta ise siyasi otorite aynı ailede miras yolu ile geçer ve ülke tek kişi tarafından yönetilir.  Bir çok yönetim biçimi vardır. Bunlarda bazıları; Anarşizm, Aristokrasi, Otoriteryanizm, Otokrasi, Komünizm, Konfederasyon, Demarşi, Demokrasi, Despotizm, Diktatörlük, Etnokrasi, Faşizm, Federasyon, Feodalizm, Gerontokrasi, Kleptokrasi, Kratokrasi, Kritarşi, Logokrasi, Meritokrasi, Monarşi, Oligarşi, Plütokrasi, vd. Bu yönetim biçimlerinden yada şekillerinden hiç biri halkın ülkesinin yönetiminde söz sahibi olması yada ülkesi içerisinde özgür bir birey olması mümkünatını karşılayamamaktadır.
   


Similar Threads: Cumhuriyet diğer
Forum Başlık Tarih
Ansiklopedik Bilgi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 4 Temmuz 2017
Ansiklopedik Bilgi Cumhuriyetin önemi nedir özet 9 Kasım 2015
Ansiklopedik Bilgi Cumhuriyetin Kaçıncı Yılı 2013 24 Ekim 2013
Ansiklopedik Bilgi Cumhuriyetin Kaçıncı Yılını Kutluyoruz 2014 29 Ekim 2012
Ansiklopedik Bilgi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kaç Yılında Yasalaştı 9 Ekim 2012