Cumhurbaşkanlığı Forsu

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 21 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

 1. [​IMG]
  Forsun boyutları 30x30 cmdir. Türk Bayrağı üzerine “Cumhurbaşkanlığı Arması işlenmiştir. Ay yıldız olmaksızın ya da Türk Bayrağı üzerine işlenmeksizin yalnızca güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan bölüme Cumhurbaşkanlığı Arması denilmektedir. Armanın ortasında güneş, bunun çevresinde ise 16 yıldız bulunmaktadır. Güneş sonsuzluğu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini, 16 yıldız ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devletini simgelemektedir.

  Cumhurbaşkanlığı Forsunu resmî anlamda düzenleyen ilk belge 22 Ekim 1925te çıkarılan Sancak Talimatnamesidir. Bu talimatnamede Cumhurbaşkanlığı Forsunun tanımı şöyle yapılmıştır:

  a) Ay ve yıldızın şekilleri millî sancaktakilerin aynıdır.
  b) Yalnız özel işaret olan güneş ve yıldızlar mat sarı yaldız ile imal edilir
  c) Güneşin büyük ışık demetlerinin başları oval, küçük ışık demetlerinin başları ise üçgenvari (sivri)dir.
  d) Küçük ve büyük ışık demetleri onar tanedir.
  e) Forsun boyutları (70x70) kare şeklindedir.

  29 Mayıs 1936da, 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 14 Eylül 1937de de 2/7175 sayılı kararname ile Türk Bayrağı Nizamnamesi kabul edilmiştir. Bu nizamnamenin 36. maddesinin gönderme yaptığı Nizamname Ekinde, Cumhurbaşkanlığı Forsundaki güneş ışınlarının yine 10ar tane (10u oval, 10u sivri) olduğu belirtilmiştir. Forsun boyutları ise 70/70tir. Daha sonra çıkarılan Türk Bayrağı Nizamnamesine Ek Nizamname ile forsun boyutları 30x30 cm. olarak belirlenmiştir. Bu kez, 18 Şubat 1978 tarihinde Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzüğün yürürlüğe konulmasıyla iki yeni değişiklik getirilmiştir.

  a) Forsun ortasında yer alan güneş ışınları 8 uzun, 8 kısa ışın olarak düzenlenmiş olup, bir uzun, bir kısa biçiminde sıralanmaktadır.
  b) Toplam 16 olarak belirlenen ışınların tamamının uçları sivri (üçgen biçiminde) olarak saptanmıştır.

  Halen yürürlükte olan 25.01.1985 günlü, 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğünün 28. maddesi ile bu maddenin gönderme yaptığı ilgili örneğine göre bugünkü fors kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Forsundaki güneşin Türkiye Cumhuriyetini, 16 yıldızın ise bağımsız Türk Devletlerini temsil ettiği görüşünü ilk kez, 1969 yılında, Harita Yüzbaşı Akib Özbek Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Taşıdığı Anlam isimli kitabında ortaya koymuştur. Bu görüş izleyen yıllarda kabul görmüştür. Bunun dışında, özellikle 16 yıldızla ilgili olarak başka görüşler de dile getirilmiştir. Bir görüşe göre, 16 yıldızdan 9u eski (Orta Asya) Türklerin sancaklarında kullandığı 9 tuğu, 7 yıldız ise Anadolu Türklerinin sancaklarında kullandıkları 7 tuğu temsil etmektedir. Böylece, 9+7 toplamından 16ya ulaşılmış olmaktadır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 28 Nis 2014