cumhurbaşkanın görevleri nelerdir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Misafir tarafından 19 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. T.C Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir maddeler halinde

  a) Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak,

  2. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak,

  3. Kanunları yayımlamak,

  4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek,

  5. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halko*yuna sunmak,

  6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün, tü*münün ya da belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

  7. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

  b) Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Başbakan'! atamak ve istifasını kabul etmek,

  2. Başbakan'ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

  3. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakan*lar Kurulu'nu, başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

  4. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

  5. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvveti eri'nin Başkomu*tanlığını temsil etmek,

  7. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,

  8. Genelkurmay Başkanını atamak,

  9. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

  10. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek,

  11. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağa*nüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

  12. Kararnameleri imzalamak,

  13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

  14. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak,
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Eki 2013