Cuma Namazının Sıhhat Şartları

'Dini Bilgiler' forumunda Aysell tarafından 17 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cuma Namazının Sıhhat Şartları nelerdir

  Cuma Namazı Sıhhat Şartları

  Sıhhat geçerlilik anlamına gelmektedir.

  Cuma namazının geçerlilik şatları 6 tane olmakla birlikte şöyledir:

  1. Cuma namazının tamamı ve hutbesi, öğle namazı vaktinde eda edilmiş olması

  2. Cuma namazının, köy olsun şehir olsun, mağaralıklar veya yer altı bodrumları olsun, binaları bir arada bulunan yerlerde kılınması

  3. Cuma namazının cemaatle kılınması

  4. Cuma namazını kılan cemaatin, en azından kırk kişi olması Fıkıh kitaplarında bu şarttan bahsedilirken; Hz Peygamber (asv)'in zamanında kılınan cuma namazlarında cemaat sayısının kırk kişinin altına düşmemiş olması delil olarak ileri sürülmektedir Oysa Resûl-i Ekrem'in hicret etmesinden önce Medine'de kılınan cuma namazında kırk kişilik bir cemaatin hazır bulunması, bundan az sayıdaki bir cemaatle cuma namazının kılınamayacağı anlamına gelmez Nitekim Hz Peygamberin emriyle Mus'ab b Umeyr'in Medine'de on iki kişiye cuma namazı kıldırdığı rivayet edilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/179

  Ayrıca Resûlullah (sav) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini duyan cemaatin mescidi terkedip alışverişe gittiği ve sadece on iki kişinin hutbeyi dinlemeye devam ettiği sahih hadis kaynaklarında bildirilmektedir( Buhârî, Cum'a, 38) Buna ek olarak sevgili Peygamberimiz (sav), bir beldede sadece dört kişi bulunsa bile cuma namazı kılmalarının farz olduğunu ifade buyurmuştur( Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/179; Dârekutnî, Sünen, 2/8-9) Şu halde bir yerleşim biriminde imamla birlikte dört kişinin bulunması durumunda cuma namazı kılınmalıdır Hanefî mezhebi de bu görüşü benimsemiştir

  5. Cuma namazının, beldede kılınan diğer cuma namazlarından önce kılınmış olması

  6. Namazdan önce iki hutbenin okunması

  Büyük Şafii İlmihali (Alıntı)