Cuma Namazı Hadis

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 1 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cuma Namazı hakkında Hadisler

  Cuma Namazı İle İlgili Hadisi Şerifler

  Yine Ebû Hüreyre (ra)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur

  Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: “ Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar

  İbn Ömer (ra)dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “ Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın

  Selmân (ra)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlânın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır

  Ebû Hüreyre (ra)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır

  Yine Ebû Hüreyre (ra)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu: “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allahtan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir Resûl–i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi.

  Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eş`arî (ra) şöyle dedi: Birgün Abdullah İbni Ömer bana: Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah (sav)den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu Ben de: Evet, duydum Babam, Resûlullah (sav)i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir


  alıntı