Cuma Namazı Farzları

'Dini Bilgiler' forumunda Aysell tarafından 30 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cuma Namazının Farzları Nelerdir

  Cuma Namazının şartları

  Cuma namazının iki türlü şartı vardır: Bunlar

  1 - Edâ şartları,

  2 - Vücub şartlarıdır.

  Eda şartları şunlardır;

  1 - Namazı şehirde kılmak (Şehir: Cemâati en büyük camie sığmayan yer demektir.)

  2 - Devlet reisinin veya vâlinin izni ile kılmak. Bunların tayin ettiği hatib, kendi yerine başkasını vekil edebilir.

  3 - Öğle namazının vaktinde kılmak.

  4 - Vakit içinde hutbe okumak. [Âlimler, Cum'a hutbesini okumak, namaza dururken

  (Allahü ekber) demek gibidir dedi.

  Ya'nî iki hutbeyi de, yalnız arabca okumak lâzımdır. Hatib efendi, içinden Eûzü okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve senâ ve kelime-i şehâdet, salât-ü selâm okur. Sonra, vaâz ya'nî sevâba, azâba sebeb olan şeyleri hatırlatır ve âyet-i kerîme okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup, vaâz yerine, mü'minlere düâ eder. Dört halîfenin adını söylemesi müstehabdır. Hutbeye dünya sözü karıştırmak haramdır. Hutbeyi, nutuk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnettir. Uzun okumak mekrûhdur.]

  5 - Hutbeyi namazdan önce okumak.

  6 - Cuma namazını cemâat ile kılmak.

  7 - Câmi kapılarını herkese açık tutmak.

  Vücub şartları ise şunlardır;

  1 - Şehirde, kasabada oturmak. Müsafirlere farz değildir.

  2 - Sağlam olmak, hastaya, hastayı bırakamıyan bakıcıya ve ihtiyarlara farz değildir.

  3 - Hür olmak.

  4 - Erkek olmak. Kadınlara farz değildir.

  5 - Âkıl ve bâliğ olmak.

  6 - Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, a'mâ olana farz değildir.

  7 - Yürüyebilmektir. Nakil vâsıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

  8 - Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükûmetten, zâlimden korkusu olmamak.

  9 - Fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak.

  Edâ şartlarından biri noksan olursa namâz kabûl olmaz. Vücub şartları bulunmazsa kabûl olur.

  Alıntı