Cuma Günü Tırnak Kesmek

'Dini Bilgiler' forumunda Bella tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Cuma Günü Tırnak Kesilirmi,

    Cuma Günü Tırnak Kesmenin Faydaları,

    Her cuma günü tıraş olmak müstehaptır. Tırnakları kesmek sünnettir. Ancak dar-ı harpte uzatmak mustehaptır. Serahsinin Muhıtinde de böyledir. Tırnakları cuma günü öğleden sonra kesmek müstehaptır. Ancak cumayı beklediği zaman tırnağı çok fazla büyüyecek olursa o zaman mekruh olur. Hadis-i şerifte “ Kim cuma günü tırnaklarını keserse Allâh-ü teala gelecek cumaya ve ondan üç gün ileriye (yani on gün) belâlardan korur. buyuruldu.

    Tırnaklarını kesmeğe sağ elinden başlayıp sağ elinde bitirmek uygun olur. Sağ elinin şahadet parmağından başlayıp yine sağ elinin baş parmağında bitirir. Ayak parmaklarını ise sağ ayağının küçük parmağından başlayıp sol ayağının küçük parmağında bitirir. Hikâye olundu ki Harun Reşit İmam-ı Ebu Yusufa gece tırnaklarını kesmekten sual etti, O da “Uygun olur. dedi. Harun Reşit “Bu hususta delilin nedir? deyince “Resulüllah efendimizin “Hayır tehir olunmaz hadis-i şerifidir dedi. Garaipte de böyledir.Mevahibi ledünniye isimli kitapta Hafız bin Hacer “ Tırnaklarını nasıl ihtiyaç duyarsa öyle keser. Nasıl kesileceği ususunda ve kesilecek günün tayininde Resülullah (s.a.v.) efendimizden bir şey sabit olmadı. Bizim şeyhimiz bu hususta Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilen şiirin sonrada İbn-i Hacere nispet edilen şeyin batıl olduğunu söyledi. Suyutide bunu böyle söylemiştir. İmam ibn-i Dakîkil-îd bütün bu beytleri inkar etmiş ve parmakların kesilişinde özel bir şekil yoktur demiştir. Bunun şeriatta aslı yoktur. Böyle kesmenin müstehap olmasına inanmak caiz değildir. Çünkü müstehap şeri bir hükümdür. Mutlaka bir delil lazımdır. Bu gibi şeyleri kolaylıkla kabul etmek doğru değildir.

    Tırnaklarını veya saçlarını kestiği zaman defn etmesi uygun olur, atmasında bir beis yoktur. Ancak banyoya veya helaya bırakması mekruh olur ve hastalık meydana getirir. Fetavikazıhanda da böyledir. Dört şey defin olunur: Tırnak, saç, hayız bezi ve kan. Fetavilattabiyede de böyledir. Tırnaklarını dişiyle koparmak mekruhtur çünkü alaca hastalığı meydana getirir. Cünüp iken tırnak kesmek ve vücudundan tüy, saç tıraş etmekte mekruhtur. Garaipte de böyledir.