cuma günü için dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Burcu tarafından 8 May 2014 tarihinde açılan konu

 1. Cuma günü okuyacağınız Cuma duasının hem Arapça'sını hem de Türkçe mealini verelim. Allah tüm duaları kabul etsin.

  Cuma Günü İçin Dua Arapçası

  Bismillahirrahmanirrahim

  • Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı! elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi
  • Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin
  • Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu
  • Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u bihim vallahu zulfadlil'azıymi
  • Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne
  • Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne
  • Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne
  • Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune
  • Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayruAzizn lekum in kuntum ta'lemune
  • Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune
  • Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne
  • Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih eder.

  • O, ümmiller içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.

  • Ve henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış olan diğerlerine de (peygamber gönderilmiştir) O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

  • Bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan) ıdır. Allah, büyük fazl sahibidir.

  • Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.

  • De ki, "Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin, eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."

  • Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir.

  • De ki, "Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen (Allah)'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir."

  • Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

  • Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin, umulur ki feraha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.

  • Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, "Allah'ın Katında bulunan, eğlenceden, ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. "Allah'ım hamd Sanadır
   
  Son düzenleme: 8 May 2014