Cuma Günü Gusül Abdesti Almanın Fazileti

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 8 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cuma Günü Boy Abdesti Almak

  Cuma Günü Gusül Abdesti Almanın Fazileti

  492- Sâlim (ra)ın babasından rivâyete göre, Rasûlullah (sav)i şöyle derken işitmiştir: “Cumaya gelen boy abdesti alsın gelsin (Buhârî, Cuma: 2; Nesâî, Cuma: 7)
  Tirmîzî: Bu konuda Ömer, Ebû Saîd, Câbir, Berâ, Âişe ve Ebûd Derdâdan da hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: İbn Ömer hadisi hasen sahihtir.

  493- Abdullah b Ömer (ra)in babasından bu hadisin benzerini Kuteybe, Leys b Sad, İbn Şihâb, Abdullah b Ömer ve babasından bu hadisin benzerini rivâyet etmiştir.
  Muhammed el Buhârî dedi ki: Zührînin, Sâlimden, babasından rivâyet ettiği hadis ile Abdullah b Abdullahın babasından rivâyet ettiği her iki hadis de sahihtir Zührînin arkadaşlarından bazıları Zührîden naklederek diyorlar ki: Abdullah b Ömerin ailesi İbn Ömerden bize aktarmışlardır.
  Tirmîzî: İbn Ömerin, Ömer (ra)den rivâyetine göre, bu hadisin bir benzerini bize nakletmiştir Cuma günü gusül abdesti alma konusundaki hadis hasen sahihtir.

  494- Sâlim (ra)in babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: “Bir Cuma günü Ömer (ra) hutbe okurken Peygamber (sav)in ashabından bir kimse mescide girdi Ömer hutbe esnasında o kimseye niçin bu saate kaldın dedi, o kimse ezanı işitir işitmez hemen abdest aldım ve geldim dedi Ömerde sadece abdest mi? Rasûlullah (sav)in gusletmeyi emrettiğini bildiğin halde mi? Buyurdular (Buhârî, Cuma: 2; Müslim, Cuma: 7)
  Aynı şekilde bu hadisi bize Ebû Bekir, Muhammed b Ebândan, Abdurrazzak, Mamer ve Zührîden de rivâyet etmişlerdir.

  495- Abdullah b Abdurrahman Ebû Salihden, Abdullah b Salihden, Leysden, Yunus ve Zührîden bu hadisi bize aktarmışlardır.
  Mâlik bu hadisi Zührî ve Sâlimden rivâyet ederek “Ömer Cuma günü hutbe okurken diyerek hadisi bize aktarıyor.
  Tirmîzî: Muhammede Mâlikin bu rivâyetini sorduğumda sahih olan rivâyet Zührînin, Sâlimden ve babasından yaptığı rivâyettir, dedi Muhammed diyor ki: Bu hadis yaklaşık olarak aynı şekilde Mâlik tarafından Zührî, Sâlim ve babasından rivâyet edilmiştir.  alıntı

   
Similar Threads: Cuma Günü
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Cuma gününde öyle bir saat vardır ki 9 Mayıs 2014
Dini Bilgiler Cuma Günü Ve Gecesinin Faziletleri nelerdir? 27 Aralık 2013
Dini Bilgiler Cuma Günü Hangi Saatlerde Dualar Kabul Olunur? 22 Kasım 2013
Dini Bilgiler Cuma Günü Nasıl Dua Edilir? 21 Ağustos 2013
Dini Bilgiler Cuma Günü Okunacak Dua 4 Ocak 2013