Cuma Günü Gusül Abdesti Almanın Fazileti

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 8 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cuma Günü Boy Abdesti Almak

  Cuma Günü Gusül Abdesti Almanın Fazileti

  492- Sâlim (ra)’ın babasından rivâyete göre, Rasûlullah (sav)’i şöyle derken işitmiştir: “Cumaya gelen boy abdesti alsın gelsin” (Buhârî, Cuma: 2; Nesâî, Cuma: 7)
  Tirmîzî: Bu konuda Ömer, Ebû Saîd, Câbir, Berâ, Âişe ve Ebû’d Derdâ’dan da hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: İbn Ömer hadisi hasen sahihtir.

  493- Abdullah b Ömer (ra)’in babasından bu hadisin benzerini Kuteybe, Leys b Sa’d, İbn Şihâb, Abdullah b Ömer ve babasından bu hadisin benzerini rivâyet etmiştir.
  Muhammed el Buhârî dedi ki: Zührî’nin, Sâlim’den, babasından rivâyet ettiği hadis ile Abdullah b Abdullah’ın babasından rivâyet ettiği her iki hadis de sahihtir Zührî’nin arkadaşlarından bazıları Zührî’den naklederek diyorlar ki: Abdullah b Ömer’in ailesi İbn Ömer’den bize aktarmışlardır.
  Tirmîzî: İbn Ömer’in, Ömer (ra)’den rivâyetine göre, bu hadisin bir benzerini bize nakletmiştir Cuma günü gusül abdesti alma konusundaki hadis hasen sahihtir.

  494- Sâlim (ra)’in babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: “Bir Cuma günü Ömer (ra) hutbe okurken Peygamber (sav)’in ashabından bir kimse mescide girdi Ömer hutbe esnasında o kimseye niçin bu saate kaldın dedi, o kimse ezanı işitir işitmez hemen abdest aldım ve geldim dedi Ömer’de sadece abdest mi? Rasûlullah (sav)’in gusletmeyi emrettiğini bildiğin halde mi?” Buyurdular (Buhârî, Cuma: 2; Müslim, Cuma: 7)
  Aynı şekilde bu hadisi bize Ebû Bekir, Muhammed b Ebân’dan, Abdurrazzak, Ma’mer ve Zührî’den de rivâyet etmişlerdir.

  495- Abdullah b Abdurrahman Ebû Salih’den, Abdullah b Salih’den, Leys’den, Yunus ve Zührî’den bu hadisi bize aktarmışlardır.
  Mâlik bu hadisi Zührî ve Sâlim’den rivâyet ederek “Ömer Cuma günü hutbe okurken” diyerek hadisi bize aktarıyor.
  Tirmîzî: Muhammed’e Mâlik’in bu rivâyetini sorduğumda sahih olan rivâyet Zührî’nin, Sâlim’den ve babasından yaptığı rivâyettir, dedi Muhammed diyor ki: Bu hadis yaklaşık olarak aynı şekilde Mâlik tarafından Zührî, Sâlim ve babasından rivâyet edilmiştir.  alıntı

   


Yükleniyor...