Çözünürlük Dengesi Nedir ?

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Çözünürlük Dengesi Nedir ?  ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kç)
  Çözeltilerde denge, kimyasal denge ile ilgili genel ilkelerin çözeltilere uygulanışıdır
  Bu nedenle çözeltilerdeki dengeyi iyi anlayabilmenin yolu kimyasal dengeyi iyi bilmeye bağlıdır
  Denge sabiti ancak, çok az çözünen iyonlu katılar için uygulanır
  Kç: Az çözünen iyonlu katıların, doygun çözeltisi içerisinde bulunan iyon derişimlerinin çarpımıdır
  Kç bir denge sabiti olduğundan yalnız sıcaklıkla değişir
  Genel olarak 1A grubunun tuzları, NH4+ ve NO3– li bileşikler suda çok iyi çözünür Diğer tuzların suda iyi çözünüp çözünmediğini bilmemize gerek yoktur
  Bir tuzun Kç sinden bahsediliyorsa suda iyi çözünmediğini düşünebiliriz
  Mesela bir miktar su alınıp içerisine katı AgCl tuzundan azar azar eklediğimizde ilk başlarda çözündüğünü gözleriz Bir süre sonra kabın dibinde AgCl katısının çözünmeden kaldığını görürüz Bu noktadan sonra ne kadar AgCl eklersek ekleyelim hepsi kabın dibine çöker
  Örneğin 25 °C de 1 lt su en fazla 1,610–5 mol AgCl çözebilir 1 lt su için AgCl miktarı bundan fazla olursa geri kalan kısım dibe çöker
  İlk çökelme olduktan sonra kimyasal olay durmuş değildir Çözünme olayı yine sürer fakat çözünmüş olarak bulunan AgCl miktarı değişmez Çünkü aynı süre içerisinde çökme olayı da devam etmektedir Bu olay bize denge olayını hatırlatır

  ÇÖZÜNÜRLÜK
  Belirli bir sıcaklıkta 1 lt çözelti içerisinde çözünmüş olan maksimum mol miktarına çözünürlük denir
  Bazı iyonlu bileşiklerin çözünürlük dengeleri ve Kç ifadeleri
  Katıların denge sabiti ifadesinde yer almadığını hatırlayalım Buna göre;


  ÇÖZÜNÜRLÜK İLE Kç ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Çözünürlüğü verilen bir tuzun Kç sini, Kç si verilen bir tuzun çözünürlüğünü hesaplamak çok kolay bir işlemdir
  Çözünürlük dengesi sorularında, verilen veya sorulan tuzun iyon denklemini yazmak çok önemlidir

  Örnek - 1
  25 °C de ZnF2 ün çözünürlüğü 210–4 mol/lt dir
  Buna göre ZnF2 nin Kç si kaçtır?

  Çözüm
  Önce iyon denklemini yazalım


  -----------------