Coğrafyanın doğal ortamı inceleyen dalları nelerdir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Burcu tarafından 22 Ocak 2016 tarihinde açılan konu


 1. Günümüzde modern coğrafya bilimini kavrayabilmiş herkesin üzerinde görüş birliğine vardığı coğrafya tanımında iki esas öge mevcuttur. Bunlar doğal çevre ve insandır. İşte bunlar coğrafyanın bölümlerini de tayin etmiştir.
  Doğal çevre, fiziki coğrafya tarafından incelenirken insan ve onun yaptığı etkinlikler beşeri coğrafya tarafından incelenmektedir.

  Doğal çevrenin elemanları ile doğal çevrede meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki coğrafyanın konularıdır. Fiziki coğrafyanın ana konuları ve ilgili bilim dalları şunlardır.

  1- Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi)
  Litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Yer kabuğunun üzerinde gelişen yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini açıklayan, bunları sınıflandıran, coğrafi yayılışlarını nedenleri ile birlikte araştıran bir bilim dalıdır.

  2- Klimatolojji (İklim Bilimi)
  Atmosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim tiplerini, bunların özelliklerini ve yeryüzündeki dağılışını araştıran bilim dalıdır.

  3- Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası)
  biyosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını, bunların özelliklerini diğer coğrafi faktörlerle ilişkilerini ve yeryüzündeki dağılışını inceleyen bilim dalıdır.

  4- Hidyografya (Sular Coğrayfası)
  Hidrosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Yeryüzündeki akarsular, göller, okyanuslar ve denizlerin özelliklerini ve dağılışını konu alan bilim dalıdır.

  5- Toprak Coğrafyası
  yeryüzündeki toprakları, bunların oluşumlarını, özelliklerini ve dağılışlarını araştıran bilim dalıdır.