Coğrafi keşiflerin sebep ve sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Coğrafi keşiflerin sebepleri
  Coğrafi keşiflerin sonuçları


  KEŞİFLERİN NEDENLERİ

  1. Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların burala ra gitmek için yeni yollar aramaları

  2. Türklerin İpek ve Baharat yollarına hakim olmaları

  3. İstanbulun fethiyle Doğu Avrupa ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesi ve bundan dolayı da Batı Avrupa kıyısındaki ülkelerin açık denizlere çık ma ihtiyacı hissetmeleri

  4. Hıristiyanlığı yayma düşüncesi

  5. Avrupada değerli madenlerin azlığı

  6. Avrupada bazı kralların gemicileri desteklemesi

  7. Doğudan Avrupaya gelen malların pahalıya mal olması

  Nedenleri ile ilgili ayrıntı:

  a-Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi: Çin'den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi'nde iki kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından İstanbul'a ulaşıyordu.

  Diğer önemli bir yol olan Baharat Yolu ise Hindistan'dan başlıyor ve kuzeyde Suriye limanlarında, güneyde ise İskenderiye'de son buluyordu. Özellikle denizci İtalyan devletleri bu limanlardan aldıkları malları Avrupa'ya satıyorlardı. Bu yolların tamamının Osmanlı denetimine girmesi ve bir kaç el değiştiren malların pahalıya mal olması Avrupalıları yeni yollar aramaya sevketmiştir.

  b. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi: Orta Çağ'da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında Kudüs'ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Özellikle Haçlı Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri artmış, boş inançlar yıkılmıştır.

  Özellikle Venedikli seyyah Marco Polo doğu üzerine Çin'e kadar büyük bir seyehat yaptı (1271 - 1295).

  Bu seyehati sırasında yazdığı, doğu ülkelerinin hem zenginliklerini, hem de coğrafyasını anlattığı "Garibeler Kitabı" adlı eseri, Avrupalılar üzerinde büyük etkiler meydana getirmiştir.

  c. Pusulanın geliştirilmesi: İlk kez Çinliler tarafından icat edilen pusula, Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'ya geçmiştir. Kristof Kolomb'un pusulanın sapma açısını düzeltmesiyle artık yönlerini kaybetme korkusundan kurtulan Avrupalılar, okyanuslara daha rahat ve korkusuzca açılmaya başladılar.

  d. Gemicilik sanatındaki ilerlemeler: Eskiden kullanılan kadırgaların geliştirilerek 30 metre uzunluğunda, üç direkli beş yelkenli ve okyanuslara daha dayanıklı Karavel tipi gemilerin yapılması okyanuslara açılmada insanların cesaretini artırdı.

  e. Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi: Orta Çağ'da Avrupalılar, Atlas okyanusunun içinde gemileri çeken çok büyük girdapların olduğu ve bu sularda dolaşan gemicilerin zenciye dönüşecekleri gibi hurafelere inanırlardı. Ancak doğu ile olan ilişkiler ve coğrafya bilgisinin ilerlemesi bu gibi inançların yıkılmasına neden olmuştur.


  KEŞİFLERİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER

  Pusulanın geliştirilmesi
  Gemicilik sanatının ilerlemesi
  Coğrafya bilgisinin artması

  YAPILAN ÖNEMLİ KEŞİFLER

  ÜMİT BURNU'NUN KEŞFİ

  Portekizli bir denizci olan Bartelmi Diaz, 1 487de Av rupa için yeni bir ümit kaynağı olan “Ümit Burnunu keşfetti.

  1497de İtalyan asıllı Portekizli bir denizci olan Vasko dö Gama, Hindistana ulaşmayı başardı. Böylece Hint ticaret yolu Portekizlilerin eline geçti.

  AMERİKA'NIN KEŞFİ:

  İspanyol denizcisi Kristof Kolomb, 1492de Hindistan sandığı Amerika kıtasına ulaştı.

  Fakat buranın yeni bir kıta olduğunu, Portekizli denizci Americo Vespuç çi ispatladı ve bu kıtaya “Amerika adı verildi

  DÜNYANIN ÇEVRESİNİN DOLAŞILMASI

  Portekizli Macellan, Dünyanın yuvarlaklığını ispat et mek için sürekli olarak batıya doğru hareket etti. Fili pinlerde hayatını kaybedince bu seyahati yardımcısı Del Kano 1522de tamamladı. Böylece dünyanın yu varlaklığı ispatlanmış oldu.

  KEŞİFLERİN SONUÇLARI

  Siyasi Sonuçları

  Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.
  Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.
  İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.

  Ekonomik Sonuçları

  Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.
  Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
  Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupaya taşındı. 0 zamana kadar “toprak temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gü müş temel zenginlik kaynağı oldu.
  Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupanın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.
  İslam ülkeleri yoksullaştı.
  İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı.


  Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletindeki Etkileri:

  Avrupanın Osmanlı Devletine bağımsızlığı azaldı.
  Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devletinin ticari gelirlerini azalttı.
  Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
  Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini önlemek için;
  Süveyş Kanalı Projesini gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869da gerçekleştirebildi.
  Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
  Don - Volga Kanalı Projesini gerçekleştirerek ipek Yolunu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
  Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.


  Bilimsel Sonuçlar

  Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi.
  İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı.
  Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi.
  Ronesans ve Reform Hareketlerıne zemin hazırlandı,
  Avrupada sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen sınıfı ortaya çıktı.

  Dini Sonuçları

  Kiliseye olan güven sarsıldı.
  Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı.
  Avrupada dine dayalı dünya görüşü değişti.

  Coğrafi Keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle “evrensel bir özelliğe sahiptir. Avrupada daha sonra ortaya çıkacak olan gelişmelere neden olmuştur.
    2. Cevap: Coğrafi keşiflerin sebep ve sonuçları

  teşekkürler :f118: