Çocuklarda Bağımlılık Nedir?

'Sağlıklı Yaşam' forumunda Yasemin tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Çocuklarda Bağımlılık,Tinerci Çocuklar


  Çocuğu olumsuz sürece iten nedenler

  1-EKONOMİK NEDENLER


  Yoksulluk- İşsizlik- Vasıfsızlık-Kentsel yetersizlikler(Sosyal konut yokluğu, konut darlığı, konut yetersizliği, sık ev değiştirme, oyun alanı yetersizliği, boş zamanları değerlendirme yetersizliği, kurumlaşma yetersizliği, sahipsiz bina ve araçların korunmaması) Göç (Çingene yaşam biçimi) sonucu kentlere adaptasyon zorlukları, Endüstriel yapılanma çelişkileri (çalışanların kadın yada erkek ağırlıklı olması)

  2-TOPLUMSAL NEDENLER

  Sokaktaki çocuğa yönelik eğitimsizlikten kaynaklı toplumsal davranış bozukluğu,sokağın ve çocuk alanına hizmet veren ortamların (kuruluşların) çekiciliği , toplumsal davranışın sokağı cazip hale getirmesi, (çocuklara para vermek-sokağın sınırsız ve kontrolsuz özgürlüğü)

  Çocuk alanında görev yapan kişilerin yaklaşımları, hızlı, hazırlıksız kültürel çözülme, bozuk toplumsal alt kültürler, çetelerin oluşması ve çocuğu zorla sakağa çekiş (fuhuş-hırsızlık v.b.)

  3- AİLEVİ NEDENLER

  Anne-baba ve çocuk arasındaki yaş farkı, parçalanmış aileler

  (Boşanma-Ölüm), Anne-Babanın madde kullanımı, bağımlılığı aile içi şiddet, ihmal ve istismar, anne-babanın güdülenme ve eğitim eksikliği,

  anne-babanın yetemeyeceği kadar çocuk sahibi olması, aile bireylerinde görülen sağlık proplemi, anne-babadan birinin cezaevine girmesi, anne-babadan birinin fuhuş sektörüne girmesi, alt kültür egemen aile modeli (Çingene v.b),ailenin çocuğu, suç davranışına yada çalışmaya itmesi,

  Ebeveyn rol çatışması (anne egemen olma) ve üvey ebeveyn sorunları

  4- BİREYSEL NEDENLER

  İyi yada farklı yaşam isteği, fazla tüketme eğilimi, çocuğun sağlık problemleri (özürlü v.s.), kültürel arayış, oyun arayışı (İnternet Cafe v.b.) çevresel değerleri keşfetme isteği, suç davranışı eğilimleri, basın-medya etkileri, livata, tecavüz veya fuhuş yapmaya maruz kalıp kaçma, akran arayışı ve olumsuz edimler kazanma, kardeş kıskançlığı, aileyi sahiplenme

  isteği üzerine çalışma, ergenlik problemleri, çevre uyumsuzluğu, çalışmaktan yada fiziksel gelişimden kaynaklı rol çatışmaları

  SOKAKTAKİ ÇOCUK PROFİLLERİ :

  SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUK :

  Herhangi bir nedenle ailesine ekonomik katkı sağlamak amacıyla, okuldan artan zamanında yada hiç okula gitmeden tüm zamanını sokakta her türlü riske açık olarak para kazanmaya çalışan çocuk.

  SOKAKTA DİLENEN-DİLENDİRİLEN ÇOCUK :

  Ailenin kendi isteği ile yanında yada bağımsız olarak para kazanmak

  amacıyla çeşitli şekillerde para kazanmak amacıyla dilendirilen çocuk. Bu çocukların dönem dönem aileleri tarafından yabancı yetişkinlere dilendirilmek amacıyla kiraya verildikleri gözlenmektedir.

  TERK ÇOCUKLAR :

  İstenmeyen yada gayri meşru ilişkilerden doğan ebeveynin kendi isteği ile ve korumasız olarak terk ettiği çocuklardır.

  SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLAR :

  Bu gruptaki çocuklar bir çok nedenlerle suça itilmektedirler. Rehabilite edici önlemler alınmadığı takdirde suç davranışlarının içeriği büyüyerek pekişmekte ve geleceğin suçlu gruplarını oluşturmaktadırlar.

  SOKAKTA YAŞAYAN MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLAR:

  Yukarıda saydığımız nedenlerden her hangi biri veya birkaçı kapsamında çocuklar öncelikli olarak başlangıçta gündüzleri sokakta korumasız olarak kalmakta ilerleyen dönemlerde eve geç gitmelerle başlayan ve sonrasında tamamen ailesinden, sosyal çevresinden, okulundan kopmuş ve madde kullanan sokağın çocuğu olmuş konuma gelmektedir.

  Sokak sürecine başlayan bir çocuk, öncelikli olarak sokakta yaşayan

  evsiz yetişkinler tarafından istismar edilmektedir. (Tecavüz-Hırsızlık v.b)

  Sokak sürecine başlamış çocuklar, kentlerin mevsimsel çekiciliği, renkliliği, sınırsız ve denetimsiz bir özgürlük sunması oranları ile doğru orantılı olarak yoğunlaşmaktadır.

  Çocuklar maddeyi (Bally-Tiner) üşümemek, açlık hissini, geçmişte

  yaşanılmış kötü bir deneyimi bastırma, halüsülasyon görme isteği, rahat, özgür, utanma duygularından arınmış kişi konumuna gelme isteği ve en önemlisi saldırma isteği öncesi cesaret ve güç kazanmak için kullanmaktadır.

  Kullanılan madde (Bally-Tiner) içerik olarak, kimyasal zehir hammedesi olan “Toluen, Hegzan” ihtiva etmektedir. Gelişmiş toplumlarda “Toluen’in” yapıştırıcı sanayiinde katkı maddesi olarak kullanımı yasaklanmış durumdadır, “Toluen maddesi” tarım alanlarında kullanılan bazı kimyasal zehirlerinde katkı maddesidir.

  Toluen, insan vucuduna girdiğinde merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşturucu ve uyarıcı etkileri olduğu tespit edilmiştir.

  Çocuklar; Bally’i poşete dökmek süreti ile önce nefesi ile ısıtıp gazlaşmasını sağlayıp, gazlaşan Toluen’i ağız yolu ile çok ender ve acil durumlarda burun yolu ile bünyelerine almaktalar ve bağımlılık oranına göre de etki evreleri değişkenlik arzetmektedir.

  Çocuklar; tiner’i şişeden, kıyafet içine sürmek yada kumaş içerikli bilekliklerine sürmek ve koklamak yolu ile almaktadırlar.

  Çocuklar madde kullanımına, bir arkadaşın tavsiyesi, teşviği (eşit konumda olma isteği) ile başlarlar.

  Bally kullanımının günlük (10) kutuya kadar ulaştığı gözlenmiştir.

  SOKAKTA YAŞAYAN MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  Öncelikle, kullandıkları maddenin kokusu üstlerine sinmiştir, kullanılan madde ellerine, ağız kenarlarına kıyafetlerine yapışmıştır ve bu maddeden kurtulmak için ellerinde ve ağız kenarlarında deri soyulmaları görülür. Kıyafetleri özensiz ve kirlidir, uzun süre yıkanmadıklarından ve sürekli olarak açık havaya çıkmak ihtiyacı duyduklarından, ciltleri koyu renklidir.

  Göz odaklama kaybı, algı bozukluğu, yüksek sesle konuşma, boynunu tutma zorluğu, denge kaybı, sürekli olarak burunlarını çeker

  konumdadırlar.

  Hayal aleminde yaşarlar, toplumsal değer yargıları ve doğrularından uzaktırlar ve mevcut sisteme kafa tutar konumdadırlar.

  Dışardan gelecek cinsel tacizlerden ve soğuktan korunmak için kat kat giyindikleri, kollarındaki falçataları göstermemek için sürekli olarak uzun kollu giyindikleri gözlenmiştir.

  Sokakta yaşayıp madde bağımlısı olan çocuklar, suç kavramını çok bilmezler her şeyin kendilerine ait olduğunu düşünürler ve sürekli olarak üzerlerinde önceleri korunmak amacıyla sonları ise saldırma amacıyla delici-kesici aletleri taşırlar.

  Kullanılan maddeden kaynaklı halüsülasyon, algı bozukluğu, görme kaybı ve üzerinde taşıdığı delici-kesici aletler bir araya gelince vatandaşlarında bu tür çocuklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından, iletişimleri ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Suç işleme esnasında madde bağımlısı çocuklarda bilinç açık konumda değildir.