Circis Kimdir, Hayatı

'Biyografi' forumunda Aderito tarafından 26 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Circis Kimdir, Hayatı kısaca


    Circis , diğer adıyla Circîs . Nebilerden biridir. Vahhâb b. Munebbih’ten gelen rivayete göre, Filistinli olup, havariler devrinde yaşamış ve, ticaretle uğraştığı esnada, Musul hükümdarını tevhide davete memur edilmiştir. Zamanına dâir açık bilgiler yoktur. Ancak hıristiyanlarca St.Georges namı ile anılan Circis’in, kilise tarihlerine göre, III. asrın sonlarında Ramla’da doğduğu zannedilmekte ve 23 nisan 303′te Nikomedya da öldüğü söylenilmektedir. Eğer bu rivayet doğru ise, Circis’in havariler devrinde yaşamış olmasına imkân yoktur. Taberi ve Şalabi’ye göre, Musul hükümdarı Dadan tarafından müteaddit işkenceler ile 4 defa öldürüldüğü hâlde, tekrar dirilen Circis, nihayet hükümdarın karısını ikna etmeyi başarmış, fakat kadının hükümdar tarafından idam ettirilmesi üzerine, Allah’tan hayatına son vermesini dilemek suretiyle, şehâdete ermişti.
    Bâzı eserlerde Circis, Hızır ve İlyas ile karıştırılırsa da, bunların bir birleri ile hiç bir alâkası yoktur.
     


Yükleniyor...