Cinler Yemek Yermi

'Sorularla İslamiyet' forumunda Wish tarafından 27 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Cinler Neler Yer?
  Cinlerin Yemekleri Nelerdir?


  Cinlerin yemekleri besmele çekilmeden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve kemikler de onların yiyecekleridir.

  Cinler de insanlar gibi yerler, içerler ve evlenirler. (İmam-ı Şiblî, Cinlerin Esrarı, Takdim Bölümü : 94) Yine onlar da, aynen insanlar gibi cinsî ilişki kurabilmektedirler. (M. Abdülfettah Şahin,İnancın Gölgesinde: 1/146; İmam-ı Şiblî, Cinlerin Esrarı, 107)

  Cinler, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e yiyeceklerini sormuşlar. O da:

  "Elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik, olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir." buyurmuşlardır. Bundan dolayı Efendimiz (s.a.s):

  "Sakın bu iki şeyle (kemik ve kuru hayvan mayısı) abdest bozduktan sonra istinca etmeyin, çünkü onlar (cinnî olan) din kardeşlerinizin yiyecekleridir."diye Sahabe Efendilerimiz'e tenbihte bulunmuştur.(Müslim, Salat 150 (450); Tirmizi, Tefsir, Ahkâf (3254); Prof. İbrahim Canan, K. Sitte: 4/244; İmam-ı Şiblî, Cinlerin Esrarı, 96)

  Ancak buradaki Rasûlullah (s.a.s)'ın "Üzerine besmele çekilmiş kemik" sözü farklı şekilde anlaşılmışsa da âlimlerimiz, üzerine besmele çekilen kemiğin, mü'min cinlerin yiyeceğini, besmele çekilmeyen kemiklerin de kâfir cinlerin yiyeceğini teşkil ettiğinde ittifak etmişlerdir. (Prof. İbrahim Canan, K. Sitte: 4/244)  Tezek/hayvanların tersinin cinlerin azığı değil, hayvanlarının azığı olduğu hususu Müslimin sahihinde açıkça belirtilmiştir. İlgili rivayette, -cinlerle görüştüğü gecede- cinlerin azığı konusunda Hz. Peygamber(a.s.m) onlara: “Allahın adının anıldığı, tastamam, oldukça etli kemiklerden elinize geçenler sizin azığınızdır. Hayvanların tersi/tezek de sizin hayvanlarınızın yemidir diye buyurdu, ardından da “bu ikisiyle istinca etmeyin/taharet almayın, çünkü bunlar kardeşlerinizin(cinlerin) yiyeceğidir dedi(Müslim, Salat,150).

  Bu hadisten açıkça anlaşılıyor ki, peygamberimiz(a.s.m)in son cümle olarak kullandığı “bunlar kardeşlerinizin(cinlerin) yiyeceğidir mealindeki ifadesinde yer alan “yiyecek sözcüğü genel olarak kullanılmış ve cinler için kemik, onların hayvanları için de tezek olduğu kastedilmiştir.

  Tirmizînin Süneninde –meal olarak “Ne tezek ne de kemikle istinca etmeyin, çünkü bu, cin kardeşlerinizin yiyeceğidir ifadesine yer verilmiştir(Tirmizî,Taharet,14).

  İbn Hacer gibi bazı alimlere göre, hadiste yer alan “İnnehu=bu zamirine dikkat çekmişler, bunun yalnız “İzam=kelimesine ait olduğunu, “Revs=tezek kelimesi için bir şey denmemesi, onun cinler için değil, hayvanları için olduğuna işaret etmek içindir(Tuhfetul-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

  Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, hadislerde zikredilen “kemik cinleri azığı, “tezek ise cinlere ait hayvanların yemidir.