Çin'in resmi dili nedir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sibel tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Çin'in resmi dili nedir?

  Çin-Tibet dil ailesine bağlı olan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin % 94'ünü oluşturan Han halkı tarafından konuşulan dil (Çin'in resmî dili).

  Çince, birbirlerinden büyük ayrılıklar göstermeyen ve Han'ların % 70'i tarafından konuşulan Kuzey lehçeleri (Pekin lehçesi ölçü alınır) ile Güney lehçelerine (Kanton lehçesi, Hakka, vb.) ayrılır.

  Tek heceli olması yüzünden cince, evrime pek yatkın değildir; ama gene de her çağda lehçe ayrılıkları görülmüştür. Çin'in kültür birliğini sağlamak göreviyse, yapılan konuşma dilininkinden çok ayrı olan bir yazı diline ("mandarin çincesi") düşmüştür. Günümüzdeki lehçeler, Tang döneminde (618-907) Çin İmparatorluğu' na yayılmış bir ortak dilden kaynaklanmaktadır.

  Pekin ağzının başlıca iki özelliği, sonda (genizsiller dışında) ünsüz almayan hecelerin açıklığı ve titremlerin (tonların) varlığıdır. Titremler dört tanedir (Güney lehçelerinde sayılan on ikiyi bulur).
  Gerçek anlamıyla bir öğesini oluşturdukları sözcük-hecenin anlaşılması için gerekli olan titremler bir ölçüde, çincenin sesbilgisi bakımından yoksulluğunu giderirler.
  Dilbilgisi kategorileri Batı dillerindeki gibi kesin değildir: Aynı sözcük ad, fiil, sıfat ya da zarf olabilir. Sözcüğün işlevi tümce içindeki yeriyle belirlenir; tümce düzeniyse, anlamın kavranabilmesi için, sıkıdır.
  Yapıların kesinliği ve bükün bulunmaması (cins,sayı ve fiil çekimi yoktur), dilbilgisi kuralları birkaç sayfaya sığabilecek olan çinceyi, açık ve özlü bir dil haline getirir. İnce ayrıntılar, fiilin zamanından çok bitmişliğini, bitmemişliğini, başlangıcını, gelişimini, vb. belirten parçacıklar eklenmesiyle anlatılır.