Çin mitolojisi nedir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 13 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. çin mitolojisi kısaca, çin mitolojisi nedir,çin mitolojisi kısa bilgi

  Çin Mitolojisi

  Çin halk ve kültürünün biriktirdiği efsanevi söylencelerdir.Çin Mitolojisi inanç ve tarih anlayışın bütününü tanımlar.

  Çin mitolojisi; tarih, efsane ve mitin bir karışımıdır.

  Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsaymaktadır.
  Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde, daha sonraları ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, yaratılış mitleri, halk söylenceleri ile folklorik öğeler, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran kral listesi ile göze çarpar.

  Çin mitolojisinde başlangıç ve sonlar çok büyük bir önem taşır. Bu çok çeşitli yaratılış mitlerinden ve olayların, icatların, canlıların başlangıcına dair anlatılmış birçok mitten aşikârdır.

  Çin mitolojisindeki önemli diğer öğeler de evrensel felâketler ve bunların sonucu oluşabilecek yeni yaratılış durumlarıdır. Ayrıca sonraki dönemlere doğru ağırlık kazanan bir başka husus da ideal yönetici fikridir ve Çin mitinde ideal yönetici, imparator fikri ve ilgili mitler çok büyük önem taşımaktadır.

  Antik zamanlarda hayvan-ata fikri, kabile vurgusu yaygınken daha sonraki dönemlerde tanrılar, insanlar ve hayvanlar belirli bir düzen içerisine oturtulmuş ve birbirlerine eski dönemlere oranla daha yabancı ve muhalif birer konuma getirilmiştirler. Sonra dönemlerdeki felsefî yükselişle birlikte bu mitlerin karakteri hakim felsefî fikre göre uyarlanmış olsa da eski dönemlerde çeşitli felâket mitleri ile kabilelere ilişkin yaratılış ve köken mitlerinin varlığı bilinmektedir. Sonraki dönemin bir farklılığı da kaostan düzene geçiş motifinin kaos ile ilişkilendirilmiş motiflerle düzen ve ahenk ile ilişkilendirilmiş motiflerin arasındaki kavgaya yapılan vurgular, Tanrı'ya inanç içermeyen çeşitli inançlar ve kozmogonik yaklaşımlar içermesidir. Yine bu dönemde daha da sonraları birer ideal yönetici örneği ve tasviri olacak çeşitli mitik ve tarihî öğeleri birarada barındıran imparatorlar ortaya çıkacaktır. Tüm bu geçişlerin sebebinin gerek siyasî, gerek toplumsal, gerekse felsefî değişimlerin sonucu olduğu kabul edilmektedi.
  Kaynak:wikipedia.org
   


Similar Threads: Çin mitolojisi
Forum Başlık Tarih
Ansiklopedik Bilgi Çin mitolojisi tanrıları 14 Aralık 2010
Ansiklopedik Bilgi Çin mitolojisinde dünyanın yaratılışı 14 Aralık 2010
Ansiklopedik Bilgi Çin mitolojisi unsurları 14 Aralık 2010
Ansiklopedik Bilgi çin mitolojisi hakkında bilgi 13 Aralık 2010
Ansiklopedik Bilgi Sağlıklı yaşamak için hangi alışkanlıkları edinmeliyiz? 7 Eylül 2016