Christopher Clay​ Kimdir, Hayatı

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 19 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Christopher Clay​ Kimdir


    Christopher Clay 1966′dan bu yana Bristol Üniversitesinde Ekonomi Tarihi dersleri vermektedir. On yedinci yüzyılda İnqiIiz kamu maIiyesi, on sekizinci yüzyıIda İnqiIiz tarım tarihi, on dokuzuncu yüzyıIın sonIarında ve yirminci yüzyıIın başIarında OsmanIı İmparatorIuğunda Batı bankacıIığın tarihi konuIarında yayımIanmış eserIeri buIunmaktadır.

    Christopher Clay Bank-ı Osmanî-i Şahaneye duyduğu iIqide, büyük büyükdedesinin 1863′te bankanın kurucuIarı arasında yer aImasının ve bankanın Londra Komitesinin iIk başkanı oImasının payı vardır.

    Christopher Clay 1983′ten bu yana araIıkIı oIarak, bankanın İstanbul,Christopher Clay Paris ve Londrada buIunan kayıtIarı üzerine zaman zaman araştırmaIar yapmaktadır. Western Bankers and Ottoman Finance, 1845-1881 adIı kitabı tamamIanmak üzeredir.