Charles Darwin Biyografisi

'Biyografi' forumunda Bella tarafından 17 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Charles Darwin Hayatı,


  Charles Darwin


  Charles Darwin 12 Şubat 1809 tarihinde Shrewsburyde, Robert Darwin ve Susannah Darwinin altı çocuğundan beşincisi olarak doğdu. Baba tarafından Erasmus Darwinin , anne tarafından da Josiah Wedgwoodsun torunuydu. Her iki aile de üniteryan inanışı tercih etmişlerdi ancak Darwin agnostik denilen bilinmezci bir düşünce yapısına sahipti.

  15 Haziran 1817 annesini kaybetti. Bir sene sonra Shrewsbury okulunda eğitim görmeye başladı.

  Darwin 1825 yılının yazını, Shropshireın fakir insanlarını tedavi etmeye çalışan babasına asistanlık yaparak geçirdi. Sonbaharda İskoçyadaki Edinburg Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı. Amelyatları acımasız bulmasından dolayı tıp okuluna bir türlü ısınamadı. Okulda çalışan ve azledilmiş bir köle olan John Edmonstone dan hayvan doldurma sanatını öğrendi. Edmonstone Darwine, Güney Amerika Yağmur Ormanları ile ilgili ilgi çekici hikayeler anlattı. Daha sonra bu süreçteki deneyimlerinden, “İnsan Türeyişi ve Cinsiyete Mahsus Seçme kitabında, siyahların ve Avrupalıların farklı dış görünüşlere sahip olmalarına rağmen, yakın ilişkili olduklarını söyleyerek yararlandı.

  1822 yılında kardeşiyle birlikte bir kimya laboratuarı kurdu. Bu laboratuar sayesinde Darwin, bilimsel deneylerin prensiplerini öğrendi.

  [​IMG]

  Okuldaki ikinci senesinde doğa tarihiyle ilgilenen bir topluluğa katıldı. Burada Jean-Babtiste Larnarckın evrim teorisini öğrendi ve öğretmeni Robert Edmund Grantle beraber deniz canlılarını inceledi. Bu araştırmalar sırasında Darwin, “homoloji yi, yani birbirnden tamamen farklı türlerin aynı temel yapıya sahip organlarının bulunduğunu keşfetti. Darwin ayrıca Robert Jamesondan bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili dersler aldı ve Avrupanın en büyük müzelerinden biri olan Edinburgh Kraliyet Müzesinin bitki koleksiyonunun düzenlenmesinde öğretmenine yardımcı oldu.

  1827 yılında babası Darwini tıp okulundan alarak, teoloji eğitimi alması için Cambridge Üniversitesine bağlı Christs Collegea kaydettirdi. Darwin burada tıp okulundan daha başarılı olsa da, biniciliği ve atıcılığı derslerine tercih etti. Bu dönemde kuzeni William Darwin Fox ile beraber böcek toplamaya başladı.

  1828 yılında botanik profesörü John Stevens Henslow ile tanıştı ve yakın arakadaş oldu. 1831 yılında Henslowdan aldığı dersler sayesinde okulundan başarıyla mezun oldu. 21 Şubat 1829 tarihinde ünlü böcekbilimci Frederick Hope ile tanıştı. Böcekler hakkında konuştukları uzun günler geçirdiler. Hope, Darwine koleksiyonu için yüzden fazla tür verdi.

  İkametle ilgili mecburiyetlerden dolayı Darwin Haziran ayına kadar Cambridgede kaldı. Öğretmeni Henslowun tavsiye ve örneklerini takibeden Darwin, din eğitimi konusunda aceleci davranmamaya karar verdi.

  [​IMG]

  1831 yılında Henslow, Darwini İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri Gemisi olan HMS Beagleın kaptanı Robert FitzRoy ile tanıştırdı. Gemi, Aralık 1831de iki senelik bir Güney Amerika yolculuğuna çıkacaktı ve kaptan FitzRoy, kendisiyle birlikte gelecek iyi bir doğabilimci istiyordu. Henslowun tavsiyesiyle Darwin gemiye kabul edildi.

  6 Ocak 1832 tarihinde gemi, Tenerife Adası'ndaki Santa Cruz limanına ulaştı. Ancak İngilteredeki kolera salgını yüzünden gemi mürettebatının karaya ayak basmasına izin verilmedi. 12 gün boyunca gemide, karantina altında tutuldular.

  Darwinin iki yıl sürmesi planlanan yolculuğu beş yıl sürdü. Bu yolculuk sırasında birçok canlı türü, jeolojik oluşum ve fosil keşfetti, bunlardan örnekler topladı. Bu bilgileri ve örnekleri zaman zaman Cambridgee yolladı ve bu sayede kendisi orada olmamasına rağmen ünü doğabilimciler arasında yayıldı. Seyahatiyle ilgili ailesine yazdığı yazılar daha sonra “The Voyage of The Beagle adıyla yayınlandı.

  Darwinin bu yolculuğu onu epey zorladı. Yolculuk boyunca deniz tutması ve ateşli hastalıklarla mücadele etti. 1834 Temmuz aynında, And Dağlarından Valparaisoya dönerken yakalandığı hastalık yüzünden, bir aya yakın zaman yataktan çıkamadı.

  Kaptan FitzRoyun Darwine yolculuğun başında verdiği, Charles Lylellın “Principles of Geology (Jeolojinin Prensipleri ) kitabında, jeolojik oluşumların bugünkü hallerine çok uzun ve yavaş bir süreçten sonra geldiği yazmaktaydı. Darwin, yolculuğu boyunca yaptığı keşiflerde, bu bilgilerin doğruluğunu anladı. Şilide yaptığı gözlemler sonucu, depremler ve volkanik faliyetlerle, birzamanlar deniz olan kıyının yükseldiğini fark etti. Darwin, And Dağlarının yamaçlarında da, kumlu sahillerde yetişen ağaçların ve bitkilerin fosillerini buldu.

  2 Ekim 1836 da HMS Beagle dört yıl, dokuz ay ve beş günlük yolculuğun ardından İngiltereye ulaştı. 4 Ekim 1836da Darwin yeniden evindeydi. 1836 kışını türlerle ilgili topladığı büyük koleksiyonunu düzenleyerek geçirdi.

  4 Ocak 1837 Darwin için çok önemli bir gündü. Bu tarihte Darwin, Londradaki “Royal Geological Society önündeki ilk konuşmasını yaptı. Bütün önemli jeoloji uzmanlarının yer aldığı bu toplantı, Darwinin kendini kanıtlaması için çok büyük bir fırsat oldu. Konuşmasının konusu, Güney Amerikanın tarihsel jeolojik oluşumuydu. Gemiyle yaptığı seyahat sırasında elde ettiği bilgileri bu toplantıda katılımcılarla paylaştı. Bu konuşma toplantıya katılan bütün bilim adamlarından büyük ilgi gördü.

  [​IMG]

  6 Mart 1837de Darwin, kardeşiyle beraber Londraya taşındı. Birkaç hafta boyunca kardeşi Darwini Londradaki önemli bilim adamlarıyla tanıştırdı. Bunlardan biri de ilk hesap makinesinin mucidi olan Charles Babbagedı. Babbage Darwin i doğadaki her olayın belli kurallara dayandığı fikriyle tanıştırdı. Bu fikir Darwini türlerin geçirdikleri değişimlerle ilgili doğa kanunlarını öğrenmeye yöneltti. Bu sırada, Darwinin Galapagos Adalarından getirdiği kuşları inceleyen ornitolog John Gould, bu kuşların, Darwinin düşündüğü gibi ispinoz ya da çalıkuşu olmadığını, hepsinin ispinozun farklı türleri olduğunu anladı. Darwinin Beagle yolculuğu sayesinde keşfettiği hayvan fosilleri arasında, tembel hayvan benzeri memeliler, hipopotam benzeri otobur bir memeli ve armadillo benzeri zırhlı bir memeli de vardı. Darwin bu hayvanların düşündüğü gib anatomik olarak Afrika hayvanlarına değil, Güney Amerika hayvanlarına benzediğini anladı. Darwinin bu çalışmaları sırasında Edinburgh Üniversitesinden hocası olan Robert Edmund ve Dr. James Gully gibi bir grup bilim adamı, toplum tarafından sapkınlık ve dinsizlikle suçlanmalarına rağmen, türlerin birbirine dönüşebileceği fikri üzerinde çalışmaya başladılar.

  Darwin 1837 yılının yaz aylarını türlerin değişim geçirmeleri üzerinde düşünerek geçirdi. Anakıtalarda bulunan bazı bitki ve hayvan türlerine, okyanusun uzak yerlerinde nasıl rastladığını anlamay çalıştı. Bu sürecin tamamını kardeşiyle türlerin dönüşümü üzerine yeni fikirler üreterek geçirdi.

  1837 Eylül ayında, stres ve aşırı çalışma temposu yüzünden kalbiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Kısa bir süre için çalışmalarına ara verdi ve Shrewsburye gitti. Burada geçirdiği zamanının çoğunu kuzeni Emma Wedgewooda ayırdı.

  Şubat 1838 de, H.M.S Beagle gemisinde yazmaya başladığı günlüklerinin ilk cildini yayınladı. Aynı ay içinde Entomoloji Topluluğunun başkan yardımcısı oldu. 28 Mart 1838de Londra Hayvanat Bahçesine getirilen yeni bir canlı çok ilgisini çekti. Bu, Jenny adı verilen bir orangutandı, saatlerini Jannyi izleyerek ve küçük bir çocukla olan duygusal davranış benzerliklerini inceleyerek geçirdi.

  1838in yaz aylarında, Darwin evliliği düşünmeye başladı, ama onun için evlilik yapacağı çalışmalar için büyük bir zaman kaybı olacaktı, diğer taraftan ona bakacak ve sohbet edebileceği biri fikri cazip geliyordu. Kuzeni Emmaya olan ilgisinden babasına bahsetti, babasından onay aldı. 29 Ocak 1839da evlendi.

  1838 Haziranında Darwinin sağlık problemleri arttı. Kalbi ve midesi daha sık ve ağır rahatsızlıklar geçiriyordu. Bunun üzerine İskoçyaya tatile gitmeye karar verdi. Burada ünlü “ Paralel Yollar üzerinde çalıştı.

  27 Aralık 1839 tarihinde ilk çocukları olan William Erasmus Darwin dünyaya geldi.2 Mart 1841 tarihinde ikinci çocukları Anne Elizabeth Darwin dünyaya geldi.

  1940 yılının büyük bir kısmını hastalıkları yüzünden yatakta geçirdi. Bu süreç içinde çok az çalışabildi.

  Mayıs 1842de, araştırma serilerinden "The Structure and Distribution of Coral Reefs" yayınlandı. Aynı yıl darwin türlerin değişimi ve doğal seleksiyon ile ilgili yazılar yazdı. Bu yazılarında Darwin, doğa kanunlarının oluşumunu dinle temellendirdi.

  23 Eylül 1842 tarihinde, Mary Eleanor Darwin doğdu ancak 18 Ekimde öldü. 25 Eylül 1843 tarihinde Henrietta Darwin dünyaya geldi. Aynı yıl Beagle yolculuğunu anlatan serisini tamamladı. Bu seri; “Fosiller, “Memeliler, “Kuşlar, “Balıklar ve “Sürüngenler olarak beş bölüme ayrılıyordu.

  1844 sonbaharında, "Geological Observations on South America" yı yazmaya başladı. Bu kitap And Dağlarının oluşumuyla ilgili incelemelerini anlatıyordu. Eylül 1846da kitabı tamamladı.

  [​IMG]

  9 Temmuz 1845 tarihinde diğer oğlu George Darwin, 8 Temmuz 1847de Elizabeth Darwin, 16 Ağustos 1848de Francis Darwin dünyaya geldi.

  13 Kasım 1848de, babası Dr. Robert Darwin öldü. Darwin bu sırada geçirdiği ağır hastalık yüzünden babasının cenazesine katılamadı. Gördüğü tedavilerden sonra toparlandı ve araştırmalarına geri döndü. Ocak 1850de sekizinci çocukları olan Leonard Darwin doğdu.

  Darwin türlerin bukadar geniş bir coğrafyaya nasıl yayıldığını merakediyordu. Bu konuyla ilgili yaptığı deneylerde, bir bitki tohumunu bir aya yakın bir süre suda bırakıp, daha sonra toprağa diktiğinde filizlendiği sonucuyla karşılaştı. Bu sonuca göre türler buşekilde çok uzak bölgelere gidebilirdi.

  13 Mayıs 1851de Horace Darwin ve 6 Aralık 1856da son olarak Charles Waring Darwin doğdu. Charles Waring 1858de öldü.

  1853te deniz kabukluluarıyla ilgili yaptığı araştırmalarıyla, İngiliz “Royal Society tarafından madalya ile onurlandırıldı. Bu tarihe kadar jeolog olarak bilinen Darwin, bundan sonra biyolog olarak anılmaya başlandı. Bu çalışmalarında Darwin, deniz kabuklularının değişen şartlara göre küçük değişimler geçirebileceğini gözlemledi.

  22 Kasım 1859 tarihinde “Origin of Species (Türlerin Kökenleri) yayınlandı. Büyük bölümü piyasaya çıktığı ilk gün satıldı. Bu büyük başarısının ardından Darwin, ikinci baskının hazırlıklarını yapmaya başladı. 1860 yılında Thomas Huxley isimli bir gazeteci, “Darwinizm kelimesini ilk defa kullandığı bir yazı yazdı. 1867 yılında Darwinin evrim teorisi Avrupada yayılmaya başladı.

  Mart 1871de "Descent of Man" yayınlandı. Bu kitabı da “Origin of Species gibi büyük ilgi gördü. 1875 Temmuzunda da "Insectivorous Plants" yayınlandı .

  1880 yılının başından itibaren rahatsızlıkları giderek artan Darwin, geçirdiği kalp krizi sonucu, 19 Nisan 1882 de Londrada hayatını kaybetti.

  Charles Robert Darwin yaşamı boyunca bilime büyük katkılarda bulunmuştur. Evrim teorisiyle özdeşleştirilmesine rağmen, birbiriyle ilişkili birçok farklı bilim dalının gelişmesine ve temellerinin atılmasına önayak olmuştur. Oluşturduğu evrim teorisi bugün, paleontoloji, genetik ve embriyoloji gibi bilimler tarafından geliştirilmektedir.
   


Similar Threads: Charles Darwin
Forum Başlık Tarih
Biyografi Charles Darwin Kimdir 19 Mayıs 2012
Biyografi Charles Darwin Türlerin Kökeni 18 Mayıs 2012
Biyografi Charles Darwin Hayatı 18 Mayıs 2012
Biyografi Charles Darwin Evrim Teorisi 17 Mayıs 2012
Biyografi Charles Darwin Eserleri 17 Mayıs 2012