çevre kirliliğini azaltmak için bireysel olarak yapabileceklerimiz

'Etüt Merkezi' forumunda ebrulim tarafından 1 Mart 2015 tarihinde açılan konu


 1. çevre kirliliğini azaltmak için bireysel olarak yapabileceklerimiz

  • Yakıt tüketimi azaltılmalı: Bugün, kış aylarında ısınma amaçlı olarak evlerde, okullarda ve işyerlerinde soba ve kalorifer yakmaktayız. Soba ve kaloriferlerde yakıt olarak, odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu yakıtların soba ve kaloriferlerde yakılmasıyla bacalardan çıkan karbonmonoksit , kükürtdioksit, azot oksitler ve partikül maddeler havayı kirletmektedir.
  Oldukça pahalı olan yakıtın tüketimi azaltılarak hem maddi kişisel bütçeye katkı yapılabilir, hem de havanın kirlenme oranı azaltılabilir. Kış aylarında yakıt tüketimini azaltmak için evin içinde bir kat daha giyinmek ve vücut ısısını artırıcı pekmez, acı biber gibi yiyeceklerin daha fazla tüketilmesi önerilmektedir. Bunların yanı sıra vücuttaki kas oranını artırmak, yani spor yapmak da ısınma sorununu önlemeye yardımcıdır.
  • Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı: Temiz enerji kaynaklarının bir diğer adı de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Doğal olarak oluşan rüzgar, güneş, dalga gibi enerji kaynaklarını kullanımını artırarak hava kirliliğini önlemeye katkıda bulunulabilir. Kömür gibi kükürt seviyesi yüksek fosil yakıtlar, havayı en fazla kirleten ısınma kaynaklarıdır. Bunun yerine evsel kullanım açısından olabildiğince güneş enerjisi kullanımına yönelmek mümkündür. Evde kullanılan suyun ısıtılması için gün ısı sistemi kurmak bu konuda faydalı olacaktır.
  • Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı: Hava kirliliğini kişisel olarak önlemenin en iyi yollarından biri de cihazları doğru ve kullanım şartlarına uygun kullanmaktır. Isınma amaçlı kullanılan cihazlar üreticiler tarafından önerilen tekniklere uygun kullanılmadığında çevreye zarar vermektedir.
  • Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli: Yalıtım konusu, hem çevre hem de bütçemiz için yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biridir. Yakıt kullanımının azaltmanın en kolay yolu binalara ısı yalıtımı yapmaktır.
  • Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli: Bacaların temiz tutulması ve filtre kullanımı, hava kirliliğini önlemeye yardımcı olmaktadır. Bacaların her yıl sonbahar aylarında temizletilmesi önerilmektedir. Böylece geçen sezondan kalan yakıt artıkları havaya karışmamış olur. Bacalarda filtre kullanımı ise, kömür gibi yakıtlarını yanmasından dolayı havaya salınan zehirli gazları tutması açısından önemlidir.
  • Genel çevre koruma ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması: Çevre kirliliğini oluşturan hava, toprak ve su kirlilikleri birbirlerinden bağımsız değildir. Hava kirliyken, toprak ve suyun temizliğinden bahsedilemez. Aynı şekilde toprak ve suların kirletilmesi de hava kirliliğini artıran etkenlerdir. Bu nedenle hayatımızın her alanında çevreye olan etkimizi gözden geçirmeli ve gereken tasarrufu yapmalıyız. Suların boşa harcanmaması, elektriklerin gerekmediğinde söndürülmesi, dış alanların kirletilmemesi ve sigara içilmemesi kişisel olarak alınacak tedbirlerin başında gelmektedir.