çevre kirliliği özeti

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 13 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. çevre kirliliği özet,
  çevre kirliliğinin özeti

  KISACA ÇEVRE KİRLİLİĞİ

  Çevre kirliliğinin kısaca tanımı; bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayıdır. Veya “Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır.”

  Çevre Kirliliğinin Nedenleri

  Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve
  toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelmektedir. Başlıca kirleticiler şunlardır;
  Hava kirliliği,
  su kirliliği,
  toprak kirliliği,
  gürültü kirliliği ve
  radyoaktif kirlilik.

  Hava Kirliliği

  Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek
  kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi,
  “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada
  zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından
  yönetmeliklerle belirlenir.
  Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de
  değişir.
  Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik
  santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir.
  Bu önlemler başta eğitim alınmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere başlıca
  3 grupta toplanabilir.

  Su Kirliliği

  Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda
  bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır.
  Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları,
  tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi
  süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi
  doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir.
  Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
  (1) Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler (ev idaresi, tarımsal sulama,
  sanayide su kullanımı vb.).
  (2) Suları temizleyen teknik önlemler.
  Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı öngörmektedir. Teknik
  önlemler ise, suyun kirlenmesini ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlarlar.
  Toprak Kirliliği
  “Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü
  teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar”, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir.
  Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir.
  Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur
  damlacıkları “asit yağışları” halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç
  köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu
  etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde
  çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif
  maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır.
  Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır.

  Radyoaktif Kirlenme

  Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar , radyoaktif madde artıkları
  radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları
  elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu)
  hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak, organları zedelemek gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana getirirler.

  Gürültü Kirliliği
  “Gürültü Kirliliği” denince, “insanlarda sağlık bakımından geçici bir zaman için
  veya sürekli olarak zarar meydana getiren sesler” anlaşılır.
  Gürültü kirliliği yaratan başlıca kaynaklar şunlardır: ulaşım araçları, sanayi
  kuruluşları, sosyal donatım, eğlence araçları.
  Gürültü insanların sinir sistemlerinden, kan dolaşım sistemlerine ve kas gerilimlerine
  kadar çok çeşitli zararlar meydana getirir.