Cerrahzade Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 20 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cerrahzade Hayatı


  Cerrahzade Biyografisi

  Cerrahzade Osmanlı alimlerinden ve meşhur velilerden. İsmi, Muslihiddin bin Alaüddindir. Cerrahzade diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)de Edirnede doğdu.Cerrahzade Edirnede vefat etti. Kabri, Edirnede Şeyh Şücaeddîn Dergahı bahçesindedir.

  Edirnede büyüyüp, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî, fen ve din ilimlerini tahsil etti. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Camiul-Atik Medresesi müderrisi olan Molla Lütfullahtan ilim tahsil edip Kitab-ül-Miftah adlı eseri ondan okudu. Daha sonra Allahü teâlânın lütuf ve hidayetiyle tasavvufa yöneldi.

  Babası tasavvuf ehli kamil bir zat idi. Oğlunun tasavvuf yolunda olgunlaşıp yetişmesini çok arzu etmekte idi. İlk önce kabul etmedi. Fakat, sonra babasının huzûrunda zikir ve mücahedeyle uğraştı. Cerrahzade Kalbinin temizlenip, nefsinin ıslahına çalışıp, bu yolda olgunlaştı.

  Sonra, kerâmetler hazinesi Hacı Çelebi diye meşhur olan büyük veli Abdürrahim el-Müeyyedinin sohbetine kavuşup ondan feyz aldı. Cerrahzade 12 sene müddetle hizmetinde kalıp, kemâle geldi. Sonra talebe yetiştirmek, Allahü teâlânın yüce dînini ve sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını anlatmakla, babasının yerine Edirnedeki Şeyh Şücaeddîn Dergâhında vazîfelendirildi. Birçok talebe yetiştirdi.

  Çevresindeki insanlara feyz verip aydınlattı. Sonra İstanbulda bulunan Şeyh Muhyiddin Dergâhında, yedi sene müddetle talebe yetiştirmek, insanlara vaz ve nasihat edip güzel ahlakı anlatmakla meşgul oldu. Muhyiddin Ali bin Bâlî, ondan feyz alıp yükselen zatlardandır.

  Sonra tekrar Edirneye dönüp irşad, insanlara doğru yolu anlatma vazifesini yürütürken, Hakkın rahmetine kavuştu.