Cerrâhiyye nedir ne anlama gelir

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 22 Kasım 2011 tarihinde açılan konu 1. Cerrâhiyye nedir ne anlama gelir  Evliyânın büyüklerinden Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

  Cerrâhiyye tarîkatı, Alâeddîn Ali Köstendilî ve Şeyh Ramazan Mahfî vâsıtasıyle Halvetiyye'nin kollarından Ahmediyye'nin kurucusu olan Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn'e ulaşır.Nûreddîn Cerrâhî, talebelerine, Ehl-i sünnet îtikâdı üzere olmalarını ısrarla tenbih etmiş, bunun için Birgivî Vasiyetnâmesini okumalarını ve okutmalarını tavsiye etmiştir.(Hüseyin Vassaf)

  Cerrâhiyye yolunun büyüğü Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin bir beyti şöyledir:

  Dil (gönül) beytini pâk (temiz) eden,
  Dervişi anka (kuşu) eden,
  Âlem-i ilâhiye (ilâhî âleme) giden,
  Mevlâ zikridir zikri.