Cengiz Han Kimdir

'Ders notları' forumunda Masal tarafından 1 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cengiz Han Hakkında Bilgi


  Cengiz Han Hayatı


  Cengiz Han, Moğol Börçigin ailesinden siyasetçi, asker ve han. Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu (1206-1368) kurmuştur.


  1167 yılında doğdu. Moğol Kağanı ve Moğol Devleti'nin kurucusudur. Asıl adı Temuçindir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçük olduğundan, kabilesi, onu bırakıp Tayciutlara katılmak istedi. Annesi Helün Hatun, binbir çaba ile kabilenin küçük bir bölümünü geri çevirebildi. Nice güçlük ve sıkıntıya rağmen, varlıklarını sürdürebildiler. Bütün bu olaylar sırasında, Temuçindeki önderlik yetenekleri kendisini belli ediyordu.

  Cengiz, han olduktan sonra Çindeki Kitün/Chin Sülalesi'nin, kuzey sınırlarında Tatarlara karşı giriştiği bir harekete katıldı ve Tatarlar ezildi. Ona göre Tatarlar, atalarına kötülük edip, ölümüne neden olmuşlardı. 1202te Tatar kabileleri ile savaştı ve onları yendi.

  Cengiz Han, Moğolistanın tek gücü durumuna gelmişti. 1206 İlkbaharı'nda, Onon Irmağı boylarında bir kurultay toplandı. Bu kurultay, bütün kabilelerin temsilcileri Han Cengizi, bakanlığa (Kağan) getirdiler. Cengiz unvanı da bu sırada verilmiş olmalıdır.

  Cengiz Kağan, Çinden batıya giden ticaret yolunu denetimlerinde tutan Tangutlarla savaştı. 1209da kendisi de sefere katıldı. Başkent Ning-hia düşmediyse de, Tangutlar denetim altına alındı. Cengiz Kağan, Asyanın doğusunda büyük bir güç olarak ortaya çıkarken, Orta Asyanın kudretli devleti de Harezmşahlardı. İki ülke arasında birçok elçiler gidip gelmişti. Cengiz, iki ülke arasında özellikle ticaretin gelişmesinden yana olduğunu belirtmiş, Harezmşah'tan gelen kervan mallarını uygun fiyatlarla satın almıştı.

  Cengiz, 1218de bir kaç elçisi dışında tamamı Müslüman olan tacirlerin yönettiği 450 kişilik bir kervan hazırlatıp gönderdi. Cengizin Moğolları tek bir devlet altında toplaması sonucu, eski Göktürk topraklarındaki bazı Türk Boylarının Batıya doğru göçü başlamıştır.

  Asyadaki dinler mücadelesinde, Cengizin Şaman inancında olmasına karşın, siyasal açıdan İslamiyete yakınlaşmasıyla İslamiyete destek sağlamıştır.

  Cengizle birlikte Asyanın iktisadi yaşamı da değişime uğramıştır. Ülkelerarası ticaret yeni boyutlar kazanmış, sınırlar ve gümrükler ortadan kalkmıştır. Asyada tek bir devletin egemen olmasıyla, Asyanın batısı ile doğusu arasındaki ticari ilişkiler gelişmiştir.

  Cengiz Han son olarak Çin seferine çıktı ve Kansu yakınlarında attan düşerek 1227 yılında ölmüştür. Doğduğu kent Hentiyde kutsal Burhan Haldun dağına yakın, ama şimdiye kadar bilinmeyen bir yere gömüldü. Mezarının şimdiye dek bulunamamasının sebebi, yeri belli olmasın diye aynı yerdeki nehir yatağı değiştirilmesi ve sonra da merasime katılan herkesin öldürülmesidir.

  Hem doğuda hem de batıda hala mistik bir kişilik ve askeri bir deha olarak kabul edilen Cengiz Han hakkında onlarca film çekildi.