Cemel Ali Dede Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 20 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cemel Ali Dede hayatı

  Cemel Ali Dede hakkında bilgi

  Cemel Ali Dedenin doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Selçuklular devrinde Konyada yetişen evliyâdandır. Aslen Horasan taraflarındandır. İsmi Alidir. Küçük çocuk iken Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmîyi sırtına alıp deve taklidi yaparak eğlendirdiğinden Cemel (Deve) lakabı verilmiştir.
  1274 (H.673) senesinde Konyada vefât etti. Kabri, Konyada Meram tarafındadır.

  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin babası Sultânül-Ulemâ ile birlikte Konyaya gelen Cemel Ali Dede, Sultânül-Ulemânın sohbetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Selçuklu devri Konyasının tanınmış kişilerinden oldu.

  İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatıp onların dünyâ ve âhirette kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Pek çok kimse onun sohbet ve zikir meclislerinde bulunup yüksek derecelere ulaştı. Adına yaptırılan dergâhta ve mescidde ilim ve mârifet incilerini dağıtmakla meşgûl iken Konyada vefât etti. Meram taraflarında Dede Bağı veyaCemel Ali Bağı diye anılan yerde defnedildi. Mütevâzi bir üslupla yaptırılmış olan türbesi, sevenleri tarafından ziyâret edilmektedir.
  Cemel Ali Dede Türbesinin içinde, sandukası çinilerle süslü olan yedi kabir bulunmaktadır. Bunlardan ortadaki kabrin Cemel Ali Dedeye, yanındakilerin de hanımına, kızına ve aşçısına âid olduğu söylenmektedir. Türbenin yanında yer aldığı söylenen Sıbyan Mektebi günümüze kadar gelememiştir.

  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Cemel Ali Dedenin mescid ve zâviyesinin bulunduğu Dede Bağı adı verilen yere giderdi. Buradaki sohbetlerde sevenlerine ledünnî âlemin sırlarından bahseder, onlara dünyâ ve âhirette Allahü teâlânın ve Resûlünün râzı olacağı işleri yapmalarını tavsiye ederdi.

  1) Konya Târihi; c.1, s.215

  2) Konya Velîleri; s.111