Çemberin Alanı Ve Hacmi

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Çemberin Alanı hesaplama
  Çemberin Hacmi nasıl hesaplanır

  Çemberin Alanı Ve Hacmi

  Çemberin Alanı


  [​IMG]


  Bir çember ; m = merkez,

  d = çap, r = yarıçap

  Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir ya da düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çember belirtir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine de yarıçap denır. Analitik geometride çemberin denklemi x-y koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:

  [​IMG]


  Eğer çemberin merkezi koordinat sistemi içinde (0,0) noktası olursa, yukarıdaki ifade

  [​IMG]
  şeklinde de yazılabilir ve bu çembere birim çember denir.

  Çemberin hem çevresi hem alanını bulma


  [​IMG] formülüyle alan bulunur.


  [​IMG] formülüyle çevresi bulunur.

  Çemberin hacmi hesaplama

  Yarıçapı r alan bir çember için çevre[​IMG]  [​IMG]