Çemberde Açılar Konu Anlatımı

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 5 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Çemberde açılar konusu
  ÖSS çemberde açı konu anlatımı

  Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.

  O noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi, O merkezli ve r yarıçaplı çemberdir.

  [​IMG]

  Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi.
  [​IMG]
  En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir.
  [​IMG]
  Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir.
  [​IMG]
  Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.
  Çemberin merkezindeki 360° lik açı çember yayının tamamını görür.

  Çember yayının açısal değeri 360° dir.


  Çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir parça 180° dir.
    2. Cevap: Çemberde Açılar Konu Anlatımı

  ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

  1. Merkez Açı
  Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Bir merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.
  m(AOB)=m(AB)=a
  [​IMG]

  2. Çevre Açı
  Köşesi çemberin üzerinde, kenarları bu çemberin kirişleri olan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
  [​IMG]

  [​IMG]
  Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün yarısıdır.
  [​IMG]
  [​IMG]

  Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.
  m(BAC) = m(BEC) = m(BDC)
  [​IMG]

  Çapı gören çevre açının ölçüsü 90° dir.
  m(AEB) = m(ACB) = m(ADB) = 90°
  [​IMG]
    3. Cevap: Çemberde Açılar Konu Anlatımı

  3. Teğet - kiriş açı
  [​IMG]
  Köşesi çember üzerinde, kollarından biri çemberin teğeti, diğeri çemberin kirişi olan açıya, teğet - kiriş açı denir.

  Teğet - kiriş açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.


  * Aynı yayı gören teğet-kiriş açı ile çevre açının ölçüleri eşittir.

  m(ABT) = m(ATC) = a

  [​IMG]

  4. İç Açı

  Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.
  [​IMG]
  İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir.
  [​IMG]

  5. Dış Açı
  İki kesenin, iki teğetin veya bir teğetle bir kesenin oluşturduğu açıya, çemberin bir dış açısı denir.
  [​IMG]

  Bir dış açının ölçüsü, gördüğü yayların ölçüleri farkının yarısına eşittir.

  APB açısı AB ve CD yaylarını gördüğüne göre,
  [​IMG]

  [PA teğet,

  [PB kesen,
  [​IMG]

  [​IMG]

  * [PA teğet

  [PC teğet

  m(AC) = y

  m(CA) = x dersek [​IMG]

  Burada, x + y = 360° olduğundan,
  a + x = 180°
  [​IMG]