Cemal Reşit Rey Hayatı Hakkında Bilgi

'Resimli Konular' forumunda Büsra tarafından 22 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Cemal Reşit Rey Hangi Çalışmaları Yapmıştır?

  Cemal Reşit Rey çok küçük yaştayken piyano öğrenmeye başladı. İlk bestesini yaptığında yedi yaşındaydı. Ertesi yıl ailesi Paris'e yerleşince Galatasaray Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Buffon Lisesi'nde sürdürdü. Bu arada ünlü piyanist Marguerite Long'dan ders aldı. Ailesi Cenevre'ye taşındı; Cemal Reşit de hem Saint-Antoine Koleji'nde hem de Cenevre Konservatuvan'nda öğrenimini sürdürdü. Aile 192ü'de Paris'e dönünce müzik öğrenimini Paris Konservatuvan'nda tamamladı. Ayrıca Gabriel Faure'den müzik estetiği Henri Dufosse'tan orkestra şefliği dersleri aldı. Ekim 1923'te Türkiye'ye döndü ve bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın çekirdeğini oluşturan Darülelhan'da piyano ve kompozisyon öğretmenliğine başladı. Okulun öğrencileri ile öğretmenlerinin yer aldığı bir yaylı çalgılar orkestrası kurdu ve yönetti. Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı için Onuncu Yıl Marşı'm besteledi. İki yıl Ankara'da kaldıktan sonra 1940'ta İstanbul'a döndü. Yaylı çalgılar orkestrası 1945'te İstanbul Şehir Orkestrası'na dönüştürüldü ve şefliği Cemal Reşit'e verildi. 1949'dan başlayarak Güney Avrupa Balkan ve Ortadoğu ülkelerinde "konuk şef" olarak konserler yönetti. Yaşamını çoksesli müziğin Türkiye'de yerleşip gelişmesine adayan Cemal Reşit geniş kitlelerin kulağını çoksesliliğe alıştumak amacıyla revüler ve ağabeyi Ekrem Reşit Rey'in librettoları üzerine birçok operet besteledi. 1982'de "devlet sanatçısı" unvanını aldı. Gençlik yapıtlarında halk ezgilerinden daha sonrakilerde ise klasik Türk müziği motif ve melodilerinden yararlanan besteci Gabriel Faure'nin izlenimci anlayışıyla geleneksel makam müziğimizi kaynaştırmıştır.

  Başlıca yapıtları

  Sultan Cem (opera 1923)
  Zeybek (opera 1926)
  Bebek Efsanesi (senfonik şiir 1928)
  Köyde Bir Facia (opera 1929)
  Birinci Senfoni (1941)
  Çelebi (opera 1943)
  Piyano Konçertosu (1946)
  Çağnlış (senfonik şiir 1950)
  Konsertan Parçalar (viyolonsel ve orkestra için 1952)
  Fatih (senfonik şiir 1953)
  Sazların Sohbeti (oda orkestrası için 1957)
  Eski Bir İstanbul Türküsü Üzerine Çeşitlemeler (piyano ve orkestra için 1961) ve İkinci SenfonVâir (iki yaylı çalgılar orkestrası için 1963).
  Üç Saat (1932) Lüküs Hayat (1933)
  Deli Dolu (1934) Saz-Caz (1935)
  Maskara (1936) ve Hava-Cıva (1937) dır.

  Cemal Reşit Rey'in Operetleri

  Adalar (1934)
  Alabanda (1941) ve
  Aldırma (1942) ise revüleridir.