Çelebi Hüsameddin Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 24 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Çelebi Hüsameddin Hayatı


  Çelebi Hüsameddin Biyografisi

  Çelebi Hüsameddin Konya'da yetişen evliyanın büyüklerinden. Mevlana Celaleddîn Muhammed Rumi hazretlerinin en önde gelen talebesi olup, onun halifesi, vekilidir. İsmi, Hasan bin Muhammed olup, nesebi, Tac-ül-Arifîn Ebü'l-Vefa hazretlerine dayanır.

  Çelebi Hüsameddin'in babası, devlet erkânından zengin bir kimse idi. Hüsameddîn Çelebi küçüklüğünde, zamanın büyük velilerinden Mevlana'yı çok sevdiğinden babasına ricâda bulunup, onu sık sık eve davet ettirirdi.

  Ziyâfet esnasında Mevlânâ'ya hizmet eder, hürmette kusur etmemeye çalışırdı. Babası küçük yaşta vefat edince, bütün mal, mülk Çelebi Hüsâmeddîn'e kaldı. O, bu kadar servetin hiçbirine îtibar etmeyip, Mevlana'nın huzûruna geldi. Talebeliğe kabul buyurması için yalvardı. Kabul edilince, canla başla hizmete başladı. Kısa zamanda babasından kalan mallar harcanıp hiçbir şey kalmayınca, babasının ticaret işlerine bakan hizmetçisi,Makamlar, mallar kazanmayı terk edip, fakirlik yolunu tercih ettiniz.

  Ne kadar erzak, mal, mülk var ise hepsi elden çıktı.deyince, Çelebi Hüsameddîn, cenab-ı Hakka hamd ve şükürler ederek,Hocam hazret-i Mevlana'nın hürmetine sizi hânemden azad ettim.dedi ve bütün dünyevî isteklerini bir kenara itip, Mevlânâ'nın dergâhında hizmetini çoğalttı. Mevlana, dergâhın gelirlerini ve giderlerini tesbit etmek, talebelerin yiyecek, giyecek ve yakacaklarını temin etmek, dergâha ait malları korumak gibi mühim bir vazîfeyi ona verdi. O da, bu vazîfesine çok büyük bir îtinâ ile dikkat etti.

  Çıkan mahsullerin bir tânesini bile telef etmeyerek yerinde sarf etti. Herkese güler yüzle ve adaletle davrandığı için, kısa zamanda bütün talebelerin sevgisine, hocasının iltifâtlarına mazhar oldu. Mevlânâ Celâleddîn, Çelebi Hüsâmeddîn'e husûsî muâmele eder, onu daha iyi yetiştirmek için gayret gösterirdi. Ona olan teveccühleri, Selâhaddîn Konevi'den sonra gelirdi. Selahaddin Konevî, Mevlana'dan önce vefat edince, Çelebi Hüsameddîn en önde gelen talebesi oldu.