Celaleddin-İ Devani Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 15 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Celaleddin-İ Devani Biyografisi  Celaleddin-İ Devani Hayatı

  Celaleddin-İ Devani İslam alimlerinin ve velilerin büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Es'ad es-Sıddîkî ed-Devânî, lakabı Celâleddîn'dir. Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'ın neslinden olduğu için kendisine Sıddiki denildi. Celaleddin-İ Devani 1429 (H. 833) senesinde İran'ın Kazerûn şehrinin Devân nahiyesinde doğdu.Celaleddin-İ Devani 1502 (H.908) senesi Kazerûn'da vefat etti.

  Celaleddîn-i Devanî ilk tahsilini Kâzerûn'daki Cami-i Mürşid'de hadîs ilmi okutan babası Muhammed bin Sa'düddîn'den yaptı. Kendisinden sarf, nahiv, edebiyât, fıkıh, tefsir ilimlerini öğrendi. Sonra Şîrâz'a gidip Hüseyin Lârî, Hasan bin Bakkal, Seyyid Safiyyüddîn, Abdurrahmân Îcî, Ebü'l-Mecîd Abdullah bin Meymûn Kırmânî, Rükneddîn Rûzbekânî, Ömer Şîrâzî ve Muhyîddîn MuhammedEnsârî Köşknârî'den ilim öğrendi. Devânî, yazmış olduğu Enmûzec-ül-Ulûm adlı küçük ansiklopedik eserinde hocalarının isimlerini bildirmiştir.

  Celaleddin-i Devanî, zamanının din ve fen ilimlerini tamamlayıp icazet, diploma aldıktan sonra, Karakoyunlu hükümdârı Cihân Şahın Tebrîz'de yaptırdığı Muzafferiyye Medresesinde müderris oldu. Sonraki yıllarda Akkoyunlu hükümdârı meşhûr Uzun Hasan'ın ülkesine giden Mevlânâ Celâleddîn-i Devanî, Şîraz şehrindeki Medreset-ül-Eytamda müderris oldu. Şîraz'a yerleşti.

  Burada ilim ve irfan aşıklarına fen ve din ilimlerini okutarak, çok talebe yetiştirip fevkalâde hürmet ve saygı gördü. Şöhreti her yere yayıldı. Kendi memleketinin halkı ondan ilim öğrendiği gibi, Anadolu'dan, Mâverâünnehr bölgesinden, Horasan'dan nice ilim âşığı derslerine akın etti. Celâleddîn-i Devânî bir aralık Tebrîz'e gitti. Orada büyük âlim ve velî İbrâhim-i Gülşenî hazretlerinin sohbetine devâm ederek, tasavvufta da yetişti. Tesirli sözleri ve eserleriyle meşhûr oldu.
   


Similar Threads: Celaleddin-İ Devani
Forum Başlık Tarih
Biyografi Celaleddin-İ Rûmi Kimdir 17 Nisan 2012
Biyografi Celaleddin-İ Hindi Kimdir 16 Nisan 2012
Biyografi Abdülhadi Bedevani Kimdir 9 Aralık 2011
Biyografi Elene Gedevanişvili Kimdir, Hayatı 16 Mayıs 2011