çekirdeği olmayan hücrelerin isimleri nelerdir

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 17 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu


  1. Canlılar sınıflandırılırken temelde hücre yapıları göz önüne alınır. Buna göre canlılar iki üst aleme ayrılır. Bunlar basit ilkel canlıların bulunduğu prokaryotlar ve ileri yapılı canlıların yer aldığı ökaryotlardır.

    PROKARYOT HÜCRELER (Çekirdeği Olmayan Hücreler)
    Belli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunan çok basit hücrelerdir. Bunların zarları organelleri yoktur. Sadece ribozom organeli içerirler. Bazılarında sitoplazmada klorofil pigmentleri veya hücre zarından oluşan mesozomlar bulunabilir.

    Örneğin; bakteriler ve mavi-yeşil algler prokaryot hücre yapısında canlılardır.

    Yapısal olarak daha basit olan prokaryotik hücre yapısı sadece bakterilerde bulunur. Diğer bütün organizmalar yani protista, fungi (mantarlar), bitkiler ve hayvanlar, daha karmaşık olan ökaryotik hücre yapısına sahiptir.