Cehennem Nasıl Bir Yerdir?

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Semerkand tarafından 12 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cehennem Nasıl Bir Yerdir?
  Ayetlerle cehennem
  Kuran'a göre cehennem

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ
  Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?
  أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحِيم

  1) “O, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir.

  Bakara 24, Tahrim 66

  2) “Orası ne kötü bir döşektir.

  Âl-i İmran 12

  3) “Küfre karşılık olarak azabedilen yerdir.

  Âl-i İmran 106

  4) “Kâfirlerin derilerinin pişirildiği yerdir.

  Nisa 56

  5) “Azabı çetin ve sürekli olan yerdir.

  Ta-Ha 127

  6) “Çok kötü konaktır.

  Rad 18

  7) “Katmerli azaptır o ateş.

  Araf 38

  8) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir.

  Tevbe 34, 35

  9) “İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir.

  İbrahim 16, 17

  10) “Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen yerdir.

  İbrahim 17, Fatır 36

  11) “Yedi kapısı olan ve her kapıdan bir grubun gireceği yerdir.

  Hicr 44

  12) “İnim inim inlenen ve bir şey işitilmeyen yerdir.

  Enbiya 100

  13) “Ateşten elbiselerin olduğu yerdir.

  Hac 19

  14) “Kaynar su ile karınların ve derilerin eritildiği yerdir.

  Hac 20

  15) “Demir kamçılarıtopuzları olan yerdir.

  Hac 22

  16) “Uğultusu ve kaynaması uzaktan duyulan yerdir.

  Furkan 12

  17) “Ehlinin yok olmayı istedikleri halde yok olamadıkları yerdir.

  Furkan 14

  18) “Ehlinin oradan çıkmak istedikleri halde çıkamadıkları ve geri çevrildikleri yerdir.

  Secde 20

  19) “Azabı ve cezası azaltılmayan yerdir.

  Fatır 36

  20) “İnsanların dünyaya tekrar geri dönmek için yalvaracakları ve tüm yalvarmanın boşuna olduğu yerdir.

  Fatır 37, Mümin 50

  21) “Orada döşekler de, üstlerdeki örtüler de ateştendir.

  A'raf 41

  22) “Hiçbir velinin dost ve yardımcının olmadığı yerdir.

  Şura 44

  23) “Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacının yetiştiği yerdir.

  Saffat 62, 64

  24) “Tomurcukları meyveleri şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum ağacının yendiği yerdir.

  Saffat 65, 66, Duhan 43, 46, Vakıa 52, 53

  25) “Sonra zakkumun üzerine, susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar suların içildiği yerdir.

  Saffat 67, Vakıa 54, 55

  26) “Orada içecek olarak kaynar su ile beraber irin de tattırılacaktır.

  Sad 57, Nebe 25

  27) “Rahat yüzü görülmeyen yerdir.

  Sad 59

  28) “Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateşten tabakaların olduğu yerdir.

  Zümer 16

  29) “Ehlinin boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürüklenecekleri yerdir.

  Mümin 71

  30) “Ehlinin gömlekleri katrandan olan ve yüzlerini de ateşin bürüdüğü yerdir.

  İbrahim 50

  31) “Azap olarak ehlinin başlarına kaynar su dökülecek olan yerdir.

  Duhan 48

  32) “Dolmayan, çok geniş bir yerdir.

  Kaf 30

  33) “Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allahın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan meleklerdir.

  Tahrim 6

  34) “Bekçileri yalnız melekler olup adetleri ondokuzdur.

  Müddessir 30, 31

  35) “Öfkesinden çatlayacak gibi olan yerdir.

  Mülk 8

  36) “O, insanlık için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.

  Müddessir 35, 36

  37) “Serinlik ve içilecek bir şeyin tadılamayacağı yerdir.

  Nebe 24

  38) “Ne semirten ne de açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyeceğin olmadığı yerdir.

  Ğaşiye 6, 7

  39) “Kıyamet günü ortaya getirilecek olandır.

  Fecr 23

  40) “Hutame, Allahın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir.

  Hümeze 7

  41) “Ehli, uzatılmış sütunlara bağlanmış vaziyette üzerlerine ateşinin kapatıldığı yerdir.

  Hümeze 8, 9
  Ayetlerle Cehennemden Manzaralar

  1) “...Elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları vakit...

  Furkan 13

  2) “Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün Eyvah bize! Keşke Allaha itaat etseydik, Rasule itaat etseydik. derler.

  Ahzab 66

  3) “...İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir...

  Hac 19, Mümin 72, Duhan 48

  4) “...Bağırsakları parça parça eden kaynar su ve irin içecekler...

  Muhammed 15, İbrahim 16, 17, Sad 57, Vakıa 54, 55, 93, Nebe 25, Ğaşiye 5

  5) “Hiç şüphesiz nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.

  Müzzemmil 12, 13

  6) “Orada bir serinlik ya da bir içecek tatmazlar.

  Nebe 24

  7) “Onların üstlerinde ve altlarında ateşten tabakalar vardır...

  Zümer 16

  8) “Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarında maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar.

  Duhan 43, 46, Vakıa 52, 56

  9) “Karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.

  Hac 20

  10) “Bir de onlar için demir kamçılar vardır.

  Hac 21

  11) “Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler...

  Hac 22

  12) “Kuru dikenden başka yiyecekleri yoktur.

  Ğaşiye 6

  13) “Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.

  Müminun 104

  14) “Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokoluvermeyi isterler.

  Furkan 13

  15) “...Orada yaşamak ve ölmek yoktur...

  Ta-Ha 74, İbrahim 17, Furkan 13, 14, Fatır 36, Ala 13

  16) “...Onlar orada işitmezler.

  Enbiya 100

  17) “O gün cehenneme Doldun mu? deriz. O da Daha var mı? der.

  Kaf 30
  Ayetlerle Cehennem Kim İçin Hazırlanmıştır?

  1) “Allaha ortak koşanlar.

  Gafir 73, 76

  2) “Allaha ve Rasulüne asi olanlar.

  Nisa 14

  3) “Ahireti inkâr edenler.

  Araf 44, 45

  4) “Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.

  Araf 36

  5) “Allaha ibadetten yüz çevirenler.

  Gafir 60

  6) “Kitabı ve Rasullere gönderileni yalanlayanlar.

  Gafir 70

  7) “Allah yolundan alıkoyanlar.

  Araf 45

  8) “Kâfirler.

  Âl-i İmran 12

  9) “Kıyameti inkâr edenler.

  Furkan 11

  10) “Cehennemi yalanlayan fasıklar.

  Secde 20

  11) “Din hesap gününü inkâr edenler.

  Müddessir 46

  12) “Büyüklük taslayanlar.

  Zümer 60

  13) “Müsrifler ölçüyü taşıranlar.

  Gafir 43

  14) “Büyük günah işlemekte direnenler.

  Vakıa 46

  15) “Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.

  Hümeze 2, 3

  16 “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.

  Tevbe 34

  17) “Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.

  Gafir 75

  18) “Allah yolunu eğip bükmek isteyenler.

  Araf 45

  19) “Zalimler.

  Araf 41

  20) “Azgınlar.

  Sad 55

  21) “Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.

  Saffat 69, 70

  22) “Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.

  Hümeze 1

  23) “Yoksulu doyurmayanlar.

  Müddessir 44

  24) “Batıl ve boş işlerle uğraşanlar.

  Müddessir 45

  25) “Namaz kılmayanlar.

  Müddessir 43

  [​IMG]